Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow термо-тик arrow ТЕРМОДИНАМІКИ НАЧАЛА
   

ТЕРМОДИНАМІКИ НАЧАЛА

—фундаментальні закони, на яких базується термодинаміка. Перше начало термодинаміки еквівалентне збереження закону енергії у теплових процесах. Г. Гельмгольц сформулював (1847) його так: внутрішня енергія, що є функцією стану системи, поповнюється за рахунок теплоти ззовні і витрачається на виконання роботи. Енерг. еквівалентність теплоти і роботи довели Ю. Р. Майєр (1842) і Дж. Джоуль (1843). Перше Т. н. рівнозначне твердженню про неможливість створення вічного двигуна 1-го роду. Друге начало термодинаміки є узагальненням висновку С. Карно (1824, див. Карно цикл) на довільні термодинамічні процеси і вказує на їхню необоротність (див. Необоротний процес). Р. Клаузіус сформулював (1850) його так: теплота не може самочинно перейти від системи з меншою трою до системи з більшою трою. Незалежно від нього (1851) У. Томсон дав цьому принципу еквівалентне формулювання: неможливо перетворити на роботу всю теплоту, взяту від тіла з однією т-рою, так, щоб у системі або в середовищі, шо її оточує, не відбулись інші одночасні зміни. Друге Т. н. рівноцінне твердженню про неможливість створення вічного двигуна 2-го роду. Третє начало термодинаміки, або т. з. теплова теорема В. Нернста, сформульована ним (1906) так: при абсолютному нулі т-ри ентропія тіла дорівнює нулеві. Це Т. н. дає можливість числового визначення термодинамічних потенціалів. Воно рівнозначне твердженню про недосяжність абсолютного нуля температури.

Літ. див. ло ст. Термодинаміка.

І. Ю. Юхновський.