Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow страш-сюр arrow СУБ'ЄКТ ПРАВА
   

СУБ'ЄКТ ПРАВА

- фіз. або юрид. особа, яка є учасником нац. чи міжнар. правовідносин. Особа фізична є індивідуальним, а особа юридична — колективним С. п. До першої категорії належать: гр-ни України, іноземці, особи без громадянства (апатриди), особи з подвійним громадянством (біпатриди). До колективних С. п. належать д-ва в цілому, держ. та недерж. організації, релігійні організації, пром. підприємства, які володіють згідно з законом здатністю мати і здійснювати як безпосередньо, так і через представника права та юрид. обов'язки (правосуб'єктність). Д-ва в цілому виступає С. п. у держ.-прав. і деяких майн. відносинах (зокрема щодо реалізації права власності, обігу облігацій тощо). Держ. організації, як С. п., — це: 1) органи д-ви, які виконують функції управління і мають владні повноваження; їх прав, статус характеризується компетенцією, тобто сукупністю прав, обов'язків і повноважень; 2) установи, які займаються соціально-культур. діяльністю (школи, лікарні, музеї, театри тощо) і перебувають на держ. фінансуванні; 3) держ. підприємства, які займаються госп. діяльністю. Д-ва несе субсидіарну відповідальність за їхню діяльність.

Суб'єкти міжнар. права — учасники міжнар. відносин, які володіють правами та обов'язками на основі міжнар. права. До них, крім д-ви, належать: народи, нації (що реалізують право на самовизначення), міжнар. організації.

Літ.: Мицкевич А. В. Субъекты сов. права. М., 1962; Теория гос-ва и права. М., 1996; Якимов Н. Ю. Статус субъекта права (Теор. вопросы). «Гос-во и право», 2003. № 4.

А. П. Заєць.

 

Схожі за змістом слова та фрази