Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow бо-бюр arrow БУХГАЛТЕРСЬКА СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА
   

БУХГАЛТЕРСЬКА СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

—вид суд.-екон. експертизи. Предметом Б. с. е. є питання про: наявність чи відсутність нестач або залишків товарно-матеріальних цінностей та грош. коштів, а також період і місце їх утворення; розмір заподіяної шкоди; правильність докум. оформлення операцій прийняття, зберігання, реалізації товарно-матеріальних цінностей та руху грош. коштів; відповідність відображення у бухгалтерському обліку госп.-фін. операцій вимогам бух. обліку і бухгалтерської звітності та діючим нормат. актам. Експертиза, як правило, здійснюється експер-том-бухгалтером. У ході Б. с. е. перевіряється також документ, обгрунтованість списання сировини, матеріалів, готової продукції і товарів. Експертизою встановлюються недоліки в організації бух. обліку та контролю, які сприяли або могли сприяти заподіянню матеріальної шкоди чи заважали її своєчасному виявленню; з'ясовується коло осіб, зобов'язаних забезпечувати виконання вимог бух. обліку і контролю. Експерт-бухгалтер може вирішувати й ін. питання, що належать до порядку ведення бух. обліку та звітності. В процесі експертизи можуть використовуватись відомості, які містяться в актах докум. ревізій, неофіц. документації, висновках експертів ін. спеціальностей, показаннях обвинувачених, свідків та ін. матеріалах справи, що належать до предмета Б. с. е. Методами даної експертизи є докум. перевірка, в т. ч. нормативна, реквізитна, арифметична, шляхом порівняння і моделювання.

Літ.: Білуха М. Т. Суд.-бух. експертиза. К., 1992.

Ю. С. Сушко.

 

Схожі за змістом слова та фрази