Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow агі-ад arrow АГРОХІМІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГРУНТІВ
   

АГРОХІМІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГРУНТІВ

- дослідження грунтів с.-г. угідь з метою встановлення наявності в них рухомих форм поживних речовин та потреби в хімічній меліорації. А. о. г. є однією з функцій агрохімічної служби. В СРСР А. о. г. провадять зональні й ін. агрохімічні лабораторії. Воно включає великомасштабне картографування, відбір зразків та проведення масових аналізів грунтів. Періодичність А. о. г.- 4-10 років, вона залежить від інтенсивності землекористування та грунтовокліматичних умов. Перший цикл загального А. о. г. в СРСР проведено 1964-72 на площі 214,4 млн. га, в т. ч. в УРСР - 32 млн. га. На підставі даних агрохім. аналізів складено і видано всім г-вам країни картограми вмісту рухомого фосфору, обмінного калію, розподілу грунтів за кислотністю (рН) з метою раціонального використання добрив, а на кислих грунтах - і вапна. З 1971 в ряді зональних агрохім. лабораторій А. о. г. провадять за розширеною програмою з визначенням у зразках грунту, крім фосфору, калію, ще й гумусу, рухомих форм азоту, мікроелементів та ін.

Проведення А. о. г. дає змогу також зробити агрохім. оцінку с.-г. угідь у цілому по країні. В результаті узагальнення даних першого циклу А. о. г. в СРСР вперше встановлено розподіл усіх орних земель за вмістом рухомого фосфору, обмінного калію та ступенем кислотності. Зокрема, в УРСР з 29,5 млн. га обстежених орних земель бл. 40% характеризуються низьким вмістом рухомого фосфору і лише 16% - підвищеним. Щодо обмінного калію, навпаки, більшість грунтів республіки (81%) містить середню або підвищену кількість цього елемента, а 19% - низьку. Із заг. обстеженої території 5,4 млн. га становлять кислі грунти, максимальні площі яких розміщені в Передкарпатському та Закарпатському передгір'ях і в зх. та правобережній частинах Полісся. Протягом 1975-76 на Україні майже завершено другий цикл А. о. г., що дає змогу детально характеризувати грунти всіх типів с.-г. угідь республіки та простежити за зміною їх агрохім. властивостей під впливом землекористування. Матеріали А. о. г. використовують при визначенні потреб окремих зон та с.-г. районів країни в основних видах добрив і плануванні виробництва, розподілу та використання їх.

Літ.: Агрохимическая характеристика почв СССР по данным первого цикла обследования. М., 1975; Крупский Н. К. [та ін.]. Обеспеченность почв Украины подвижными формами питательных веществ. В кн.: Агрохимические исследования почв и эффективность удобрений. М., 1973.

Р. І. Кардиналовська.

 

Схожі за змістом слова та фрази