Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow П-пен arrow ПАЮВАННЯ
   

ПАЮВАННЯ

— система орг.-прав. заходів, спрямованих на визначення персонального майн. чи зем. паю членів колективу, госп. і негосп. товариств та об'єднань у складі пайового майн. і зем. фондів цих юрид. осіб. Набуло поширення у процесі роздержавлення економіки, приватизації держ. майна і землі, реорганізації колгоспів у колект. сільськогосп. підприємства (КСП), сільськогосп. кооперативи, сільськогосп. акціонерні т-ва тощо. Зокрема, відповідно до Закону України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» (1992) передбачалося утворення пайового фонду майна КСП на базі неподіл. фондів реорганізованих у КСП колгоспів. Положенням про порядок П. майна КСП (затв. заг. зборами колект. сільськогосп. підприємства) встановлювався порядок визначення розміру паю, тобто частки майна у вартісному вираженні кожного члена КСП. Положення передбачало: утворення комісій з П. і персоніфікації майна КСП та їх повноваження; порядок визначення осіб, які мали право на отримання майн. паю; затвердження методики визначення частки майна (майн. паю) у вартіс. вираженні, яке підлягало П. і персоніфікації; способи визначення частки майна конкр. особи залежно від труд, участі (стажу роботи і розміру оплати праці) та фін. забезпечення цього майна; індексацію нарахованої середньоріч. зарплати за весь період роботи в колгоспі й КСП; порядок та умови використання майна пайовиком — членом КСП. П. підлягало майно КСП, крім об'єктів соціально-культур. побуту, на день початку роботи комісій. Комісія зобов'язана була скласти списки осіб, які мали право на отримання майн. паю, визначити розмір, перелік та вартість майна, що підлягало П., і обчислити розмір майн. паю кожної особи, розглянути претензії щодо правильності визначення розмірів майн. паю; перевірити достовірність інвентаризації майна та встановити достовірність участі членів колективу колгоспу і утвореного на його базі КСП у труд, діяльності, захищати їхні права та інтереси.

Всі мат-ли про П. і персоніфікацію майна комісія виносила на розгляд заг. зборів членів КСП, рішення яких було юрид. формою визначення розміру майн. паю кожної особи, яка мала на нього право. Право на майн. пай та його розмір кожному членові КСП і прирівняній до нього особі посвідчувалося пайовою книжкою, що видавалася пайовику. У такому ж порядку здійснювалося П. і в ін. сільськогосп. формуваннях (колгоспах, сільськогосп. кооперативах, агрофірмах, сільськогосп. акціонерних товариствах). У разі перетворення колгоспів, КСП та ін. сільськогосп. формувань в акц. т-ва на вартість майна в розмірі майн. паю, за бажанням члена реформованої організації, видавалися акції. За такими ж правилами здійснювалися П. і персоніфікація майна КСП та ін. колективних форм господарювання, створених у результаті приватизації держ. майна радгоспів відповідно до Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» (1996).

Літ.: Семчик В. И. Кооперація и право. К, 1991; Нові форми сільськогосп. в-ва (орг.-прав. питання). К. 1994; Агр. реформа в Україні. К, 1996; Проблеми права власності та господарювання у с. г. К.. 2001.

В. І. Семчик.