Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow вітт-водок arrow ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ
   

ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ

- енергія системи, яка залежить лише від її внутрішнього стану. Складається з енергії теплового руху всіх мікрочастинок системи (молекул, атомів, електронів тощо), енергії їхньої взаємодії, енергії електронних оболонок атомів та іонів, внутр. ядерної енергії тощо. В. е. U є однозначною функцією незалежних змінних (параметрів), що визначають стан системи (температура Т, об'єм V, густина ?). її зміна ?U при переході системи із стану 1 в стан 2 не залежить від виду процесу і визначається лише значеннями В. е. в початковому й кінцевому станах: ?U = U2 - U1. Величина ?U визначається з рівняння 1-го термодинаміки начала: Q = ?U + А, де Q - теплота, яку одержує або віддає система; А - сума всіх робіт, виконаних під час взаємодії системи із зовн. тілами. Для кругового процесу (?U = 0) - Q = А. При адіабатному процесі (Q = 0) - ?U = - А. Для ідеального газу зміна В. е. є зміною серед, кінетичної енергії молекул, яка обумовлюється температурою: ?U = cv?Т, де cv - ізохорна теплоємність (див. Ізохорні процеси), ?Т - зміна абсолютної температури.

Літ.: Кириллин В. А., Сычёв В. В., Шейндлин А. Е. Техническая термодинамика. М., 1974.

Г. М. Щоголев.

 

Схожі за змістом слова та фрази