Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow бос-брес arrow БОТАНІЧНА ГЕОГРАФІЯ
   

БОТАНІЧНА ГЕОГРАФІЯ

географія рослинного покриву - біологічна наука, що вивчає рослинність як компонент ландшафту географічного. Осн. завдання Б. г.: вивчення типів рослинності, аналіз причин і закономірностей їхнього поширення, фітогеогр. районування Землі. Б. г. виявляє зв'язки між рослинним покривом і геогр. факторами - кліматом, рельєфом, грунтами, а також діяльністю людини. Б. г. тісно пов'язана з фітогеографією і геоботанікою. Перші праці з Б. г. належать до 18 ст. Серед них провідне місце займають праці вчених Й.-Г. Гмеліна, С. П. Крашенинникова, П. С. Палласа. Найважливіші положення Б. г. сформулював нім. ботанік і географ А. Гумбольдт (поч. 19 ст.). Термін "ботанічна географія" ввів дат. учений Ф. Скоу (1822). Вагомий внесок у розвиток Б. г. зробили нім. ботанік А. Грізебах, швейцарський - А. Декандоль та ін.; з вітчизн. учених - Ф. І. Рупрехт, А. М. Бекетов, Й. К. Пачоський, Г. І. Танфільєв, В. В. Альохін, Є. М. Лавренко, О. І. Толмачов, зокрема укр. вчені - В. І. Талієв, А. М. Краснов, М. Г. Попов, М. І. Котов. Дані Б. г. використовують при плануванні с.-г. освоєння земель, розвитку лісового й водного г-ва, при здійсненні природного й екон.-геогр. районування.

Літ.: Алехин В. В., Кудряшов Л. В., Говорухин B.C. География растений с основами ботаники. М., 1961: Толмачев А. И. Введение в географию растений. Л., 1974;, Шмитхюзен И. Общая география растительности. Пер. с нем. М.. 1966.

В. І. Чопик.

 

Схожі за змістом слова та фрази