Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow страш-сюр arrow СТРОКИ В ТРУДОВИХ СПОРАХ
   

СТРОКИ В ТРУДОВИХ СПОРАХ

- установлений чинним зак-вом відповід. відрізок часу для звернення, вирішення трудового спору, а також виконання рішень і постанов органів по розгляду труд, спорів. Виходячи з чинного зак-ва України про працю, строки в галузі труд, спорів умовно можна згрупувати так: строки звернення до відповід. органів по розгляду труд, спорів; строки розгляду труд, спорів; строки виконання рішень і постанов органів по розгляду труд, спорів. Строки звернення за розглядом труд, спорів залежно від суб'єктів, у свою чергу, можна розподілити на два види: перший — строк звернення працівника до комісії по трудових спорах (визначений законом протягом 3 місяців від дня, коли він дізнався чи повинен був дізнатися про порушення свого права) і строк звернення до суду, якщо працівник не згоден з рішенням КТС (визначений законом тривалістю у 10 днів). Строк звернення працівника безпосередньо до район, (міського) суду визначений законом тривалістю у 3 місяці від дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у справах про звільнення — міс. строк від дня вручення йому копії наказу про звільнення або від дня видачі трудової книжки. Другий вид — строки звернення власника або уповноваженого ним органу, вищестоящого органу, прокурора. Для цих органів закон визначає строк звернення до суду — 1 рік від дня виявлення заподіяної працівником шкоди. В разі незгоди власника або уповноваженого ним органу з рішенням КТС він може оскаржити це рішення до суду в 10-денний строк від дня вручення йому виписки з протоколу комісії чи його копії.

КТС зобов'язана розглянути труд, спір у 10-денний строк від дня подання заяви, а труд, спори, що підлягають безпосеред. розгляду в суді, повинні бути розглянуті упродовж 7 днів від дня закін. підготовки справи до суд. розгляду.

Рішення комісії по розгляду труд, спорів власник або уповноважений ним орган повинен виконати у 3-денний строк після закін. 10 днів, передбачених для його оскарження, рішення ж суду про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на ін. роботу працівника підлягає негайному виконанню (ст. 235 КЗпП України). Поряд з індивід, труд, спорами існують і колективні трудові спори (конфлікти), які також мають свої строки вирішення. Так, відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (1998) колект. спори розглядають два досуд. органи — примирна комісія і трудовий арбітраж. Щодо першого обов'язкового органу, то колект. труд, спори (конфлікти) розглядаються: виробничою примирною комісією — у 5-денний строк; галузевою і тер. примирними комісіями — в 10-денний строк; примирною комісією на нац. рівні — в 15-денний строк від моменту утворення комісії. За згодою сторін ці строки можуть бути продовжені (ст. 9 Закону). Зак-вом визначено строк вирішення колект. трудового спору труд, арбітражем — протягом 10 днів від дня створення труд, арбітражу; за рішенням членів труд, арбітражу цей строк може бути продовжено до 20 днів. Строки розгляду колект. труд, спорів у суді визначаються цив. процес, зак-вом України.

Див. також Строки у праві.

Д. О. Карпенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази