Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow В-вим arrow ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ
   

ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ

- встановлення цив. процес, законодавством порядку примус, виконання рішень, ухвал, постанов суду та ін. юрисдикційних органів. Ним усуваються порушення майнових та особистих немайнових прав гр-н і юрид. осіб шляхом застосування процес, засобів і способів примусу до осіб, які відмовилися добровільно виконати свої обов'язки у сфері матеріальних правовідносин. Це самост. і завершальна стадія цив. судочинства. В основі процес, порядку В. п. лежить система взаємопов'язаних цив. процесуальних прав та обов'язків органу суд. виконання і учасників В. п., процес, дій, якими ці права та обов'язки реалізуються, і гарантій їх виконання. Суд. виконання покладено на суд. виконавців, які зобов'язані з власної ініціативи вживати всіх закон, заходів для своєчасного і реального виконання рішення та активно допомагати сторонам у захисті їхніх прав і закон, інтересів. Вимоги суд. виконавця є обов'язковими для всіх підприємств, установ, організацій, служб, осіб і гр-н на всій тер. України. Контроль за діяльністю суд. виконавців здійснюють голови районних (міських) судів. Виконавцями рішень суд. і несуд. органів виступають також установи Нац. банку України, органи держ. подат. адміністрації і держ. фін. управління. Установи банку виконують рішення шляхом списання грош. коштів з рахунків боржників юрид. осіб і зарахування цих коштів на рахунок стягува-чів. Податкові адміністрації виконують рішення суду про стягнення недоплат за податковими і неподатковими платежами, фін. органи — вироки суду про конфіскацію майна. В стадії здійснення В. п. виступають сторони, їх представники, суб'єкти захисту прав ін. осіб, органи прокуратури, громадськість. Сторонами є стягувач і боржник. Стя-гувач — особа, на користь якої реалізується рішення, боржник — особа, яка зобов'язана виконати на користь стягувача певні дії. Особи, які беруть участь у В. п., користуються гарантованими процес, правами, що дає їм змогу здійснювати захист суб'єкт, майнових і особистих немайнових прав та інтересів, що охороняються законом, а також виконувати служб, і громад, обов'язки. Процес, порядок В. п. характеризується, крім того, ще такими положеннями: він гарантує всебіч. захист прав та інтересів ін. осіб у разі їх порушення у процесі суд. виконання; юрид. особи, їх труд, колективи і гр-ни сприяють органові виконання у своєчас. і правильній реалізації рішень; органи виконання, боржник та ін. особи відповідають за невиконацня чи неналежне виконання покладених на них обов'язків. Значення В. п. полягає у тому, що воно гарантує факт, реалізацію рішень суд. і несуд. органів, завершує юрисдикц. діяльність щодо захисту суб'єкт, прав гр-н та організацій, забезпечує зміцнення законності у сфері матеріально-правових відносин, запобігає цив. і процес, правопорушенням та сприяє вихованню гр-н і служб, осіб у дусі виконання законів України. Див. також Виконавчі документи.

М. Й. Штефан.

 

Схожі за змістом слова та фрази