Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПОПЕРЕДЖЕННЯ
   

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

— міра відповідальності, що застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами. П. як вид сен. адм. стягнення виявляється у моральному впливі на правопорушника, не зачіпаючи його майнових чи ін. прав. Зміст цього стягнення полягає в офіційному, від імені д-ви, осуді органом адм. юрисдикції чи судом протиправних дій правопорушника та попередженні його про недопустимість такої поведінки в майбутньому. П. застосовується у випадках, коли воно прямо передбачено санкцією відповідної статті КпАП України. Законом не допускається застосування П. замість адм. стягнень, не передбачених санкцією відповід. статті. За наявності альтернативи в санкції норми П. застосовується у випадках, коли особа вперше вчинила незначний адм. проступок, за який недоцільно накладати більш суворе стягнення. Слід відрізняти П. як адм. стягнення від усного зауваження, що є мірою реагування на правопорушення, але не означає застосування до правопорушника держ. примусу. Постанова про накладення адм. стягнення у вигляді П. виноситься у письм. формі й оголошується правопорушнику тим органом, який її виніс. Якщо ж така постанова винесена у відсутності особи, котра вчинила адм. правопорушення, їй протягом 3 днів вручається під розписку або в той же строк надсилається поштою копія постанови. У випадках винесення адм. стягнення у вигляді П. на місці вчинення правопорушення, воно оформляється у встановленому зак-вом порядку. П., як і будь-яке ін. адм. покарання, тягне для правопорушника відповідні правові наслідки. Особа, до якої застосовано цей вид стягнення, вважається підданою адм. стягненню протягом одного року від дня його виконання.

І. А. Куян.

 

Схожі за змістом слова та фрази