Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow дін-доб arrow ДО КРИТИКИ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ
   

ДО КРИТИКИ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

- твір К. Маркса, що ознаменував як підготовчий варіант "Капіталу" початок революційного перевороту в політичній економії. Опубліковано 1859 "До к. п. е." - підсумкова праця по створенню пролетарської політ. економії на основі вивчення законів розвитку і зміни способів виробництва, особливо законів капіталізму. В передмові до "До к. п. е." К. Маркс дав класичне визначення суті матеріалістичного розуміння історії, основане на виділенні з усіх сусп. відносин виробничих відносин як основних, що зумовлюють усі ін. Формулюючи в цьому самому розділі відповідності виробничих відносин характерові й рівню продуктивних сил закон, К. Маркс показав, що гол. причини революц. змін одних класово антагоністич. формацій іншими полягають у невідповідності на певному історичному етапі виробничих відносин характерові й рівневі продуктивних сил. Капіталістичні виробничі відносини він охарактеризував як останню антагоністичну форму розвитку продуктивних сил. "Через це буржуазною суспільною формацією завершується передісторія людського суспільства" (Маркс К. і Енгельс Ф. Твори, т. 13, с. 7). Основи аналізу капіталістичного способу виробн., закладені в творі "До к. п. е.", Маркс розробляв виходячи з розгляду товару як тієї екон. клітинки бурж. суспільства, в якій вміщено зародки всіх суперечностей капіталізму. Досліджуючи суперечності товару й пояснюючи їх властивостями праці, К. Маркс зробив геніальне відкриття двоїстого характеру праці, затраченої на виробн. товару. Аналіз праці й товару дав йому змогу обгрунтувати теорію вартості , а також всебічно дослідити гроші як найбільш розвинуту форму вартості, що являє собою підсумок і кінцевий результат її розвитку. Відносини, що складалися на грунті суперечностей обміну товарами, рух вартості й грошей К. Маркс розглядав як магістральну лінію аналізу капіталу й додаткової вартості, всієї системи капіталістичних виробничих відносин. Твір К. Маркса "Док. п. е." лишається арсеналом ідей, які теоретично озброюють робітничий клас у його боротьбі за соціалізм.

Ю. М. Пахомов.

 

Схожі за змістом слова та фрази