Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow страш-сюр arrow СУДОВО-АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА В РОСІЇ 1889
   

СУДОВО-АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА В РОСІЇ 1889

— реорганізація місц. управління, проведена в 37 губерніях (у т. ч. українських) європ. частини Рос. імперії на підставі Положення про земських дільничних начальників від 12(24).УІІ 1889. Закон складався з 4 нормат. актів. 29.ХІІ 1889 (10.1 1890) було ухвалено Правила про провадження судових справ, підвідомчих земським начальникам та міським суддям. С.-а. р. в Р. 1889 була завершенням контрреформ у галузі суд. управління і фактично ліквідувала важливі здобутки судової реформи 1864 — відокремлення суду нижчої ланки від адміністрації, всестановість суду, виборність суд. органів тощо. Замість адм. органів (пов. присутствій з сел. справ) і суд. органів (мирових суддів та мирових з 7здів) було запроваджено інститут земських дільничних начальників, які здійснювали судові та адм. функції щодо селян. Ін. органом, до якого перейшли функції скасованого мирового суду, був міський суддя; посада міського судді запроваджувалася у губ. і пов. містах, крім столиць та ще кількох міст (в Україні - Харкова та Одеси). Міські судді призначалися міністром юстиції з осіб, які відповідали низці вимог (мали вищу юридичну освіту або практ. стаж роботи тощо). Замість мирових судів було запроваджено посади пов. членів окружного суду. Кожен з них (по одному на повіт) призначався міністром юстиції. їм були підсудні всі цив. та крим. справи, що раніше належали до компетенції мирових суддів, але не були включені до юрисдикції земс. начальників і міських суддів, а також справи охорон, провадження.

Закони 1889 започаткували складну систему апеляц. та касаційних інстанцій для місцевих судів. Апеляц. інстанцією для справ, розглянутих земс. начальниками і міськими суддями, було судове присутствіє пов. з'їзду, до складу якого входили пов. предводитель дворянства (голова), пов. член окружного суду, почесні мирові судді, міські судді й земс. начальники повіту. Крім того, міські судді були під контролем окружних судів (звітували перед ними, до окруж. суду подавалися скарги на міських суддів). Касац. інстанцією було губ. присутствіє під головуванням губернатора. Для пов. членів окружних судів апеляц. інстанцією був окружний суд, а касаційною — відповід. департамент Сенату. Реформа 1899 встановила нові принципи організації і діяльності селянських волосних судів, які були засновані за селянською реформою в Росії 1861.

Літ.: Виленский Б. В. Судеб, реформа и контрреформа в России. Саратов, 1969; Хрестоматія з історії д-ви і права України, т. 1. К., 1997.

В. А. Чехович.

 

Схожі за змістом слова та фрази