Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дип-док arrow ДОВІРЧЕ ТОВАРИСТВО
   

ДОВІРЧЕ ТОВАРИСТВО

— товариство з дод. відповідальністю, яке здійснює представн. діяльність за договором, укладеним з довірителями майна щодо реалізації їх прав власників. Діяльність Д. т. регулюється декретом KM України «Про довірчі товариства» від 17.III 1993 (із змінами, внесеними Законом «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України», 1995). Відповідно до цього акта об'єктом договору можуть бути цінні папери та ін. майно, право власності на яке посвідчене відповідними документами довірителя — особи, що є власником майна. Учасники Д. т. відповідають за його зобов'язаннями своїми внесками до статут, фонду, а за недостатності цих сум — додатково належним їм майном у 5-кратному розмірі до внеску кожного учасника. Установчий договір Д. т. має передбачати домовленість про відповідальність за зобов'язанням перед комерц. банком та довірителями майна. Якщо засновники Д. т. не здійснюють протягом З місяців після реєстрації т-ва внесок до його статут, фонду, комерц. банк припиняє ведення рахунків цього т-ва. Фін. стан засновників Д. т. (крім фіз. осіб) у разі їх спроможності здійснювати внески до статут, фонду перевіряється аудитором {аудиторською фірмою). Д. т. має розрахунковий рахунок у комерц. банку, що здійснює довірчі операції та забезпечує відповідальність за зберігання власних коштів Д. т. і майна довірителів. Відносини між Д. т. і комерц. банком визначаються угодою, яка має відповідати типовому договору, що затверджується Фондом держ. майна України та Нац. банком України. Послуги, які Д. т. надає довірителям майна, називаються довірчими операціями. Від імені Д. т. довірчі операції здійснюють його учасники — довірені особи. Вони особисто виконують свої зобов'язання перед довірителями майна. Вартість майна не повинна сумарно перевищувати частки довір, особи у статут, фонді т-ва.

Д. т. може здійснювати такі передбачені зак-вом довірчі операції: збереження майна та представницькі послуги щодо обслуговування майна довірителів-громадян; розпорядження майном, агентські послуги, ведення рахунків для власників цінних паперів та управління голосуючими акціями шляхом участі в заг. зборах акціонерного товариства — для довірителів, що є юридичними особами. Д. т. здійснює також операції, пов'язані з розміщенням приватизац. паперів, у т. ч. для т-ва покупців. Це стає можливим після подання до комерц. банку дозволу (ліцензії) Фонду держ. майна України на право представн. діяльності з приватизац. паперами. Джерелом прибутків Д. т. є плата, яку отримують довір, особи за довірчі операції. Розмір плати, якщо інше не передбачене зак-вом, встановлюється у договорі між довірителями майна та довір, особою. Облік і контроль за діяльністю Д. т. щодо розміщення приватизац. паперів здійснюється у порядку, встановленому Фондом держ. майна України, НБУ та М-вом фінансів України.

Див. також Довірча власність.

І. Ф. Севрюкова.

 

Схожі за змістом слова та фрази