Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПОПЕРЕДНІЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ СУДДЕЮ
   

ПОПЕРЕДНІЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ СУДДЕЮ

— окр. стадія кримінального процесу, в якій суддя одноособово, не вирішуючи наперед питання про винність особи, виносить постанову про призначення справи до судового розгляду за наявності достатніх для цього підстав (ст. 237 КПК України). Справа повинна бути призначена до поперед, розгляду не пізніше як за 10 діб, а в разі її складності — не пізніше як за 30 діб від дня надходження до суду. П. р. с. с. здійснюється за обов'язкової участі прокурора. Про день розгляду повідомляються ін. учасники процесу, однак їх неявка не є перешкодою до слухання справи. Насамперед заслуховується доповідь прокурора щодо можливості призначення справи до суд. розгляду, а також вислуховуються думки та клопотання ін. учасників процесу. В разі необхідності ведеться протокол. При П. р. с. с. щодо кожного з обвинувачених з'ясовуються питання: чи підсудна справа суду, на розгляд якого вона надійшла; чи немає підстав для закриття справи або її зупинення; чи складено обвинувальний висновок відповідно до вимог КПК; чи немає підстав для зміни, скасування або обрання запобіжного заходу; чи не було допущено під час порушення справи, провадження дізнання або досуд. слідства таких порушень вимог КПК, без усунення яких її не може бути призначено до судового розгляду. Крім того, має бути з'ясована наявність підстав для кваліфікації дій обвинуваченого за ст. КК України, яка передбачає відповідальність за більш тяжкий злочин, або для пред'явлення йому обвинувачення, яке до цього не було пред'явлено, а також для притягнення до крим. відповідальності ін. осіб. За результатами П. р. с. с. приймається одне з таких рішень: призначення справи до суд. розгляду; зупинення провадження у справі; повернення справи прокуророві; направлення справи за підсудністю; закриття справи; повернення справи на дод. розслідування. У постанові судді, яка виноситься у нарадчій кімнаті, повинно бути зазначено: місце і дата її винесення, посада та прізвище судді, прізвище, ім'я та по батькові обвинуваченого, підстави призначення справи до розгляду, статтю КК, за якою пред'явлено обвинувачення, та рішення з ін. питань, пов'язаних з підготовкою справи до розгляду, зокрема щодо: призначенн я захисника у випадках, коли його участь у справі є обов'язковою; зміни, скасування або обрання запобіж. заходу; визнання особи законним представником обвинуваченого, потерпілою, відповідачем, представником потерпілого, позивача, відповідача, якщо рішення про це не було прийнято під час розслідування справи; визнання потерпілого цив. позивачем, якщо позов не було заявлено під час розслідування справи; списку осіб, які підлягають виклику в суд. засідання, та витребування дод. доказів; заходів забезпечення цив. позову; виклику у необхід. випадках перекладача; розгляду справи у відкритому чи закритому суд. засіданні; дня і місця суд. розгляду справи; всіх ін. питань з підготовчих до суду дій. Постанова судді оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесено подання прокурором.

Порядок П. р. с. с, яка порушується за скаргою потерпілого, визначається ст. 251 КПК.

М. І. Сірий.

 

Схожі за змістом слова та фрази