Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow гор-гуц arrow ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ
   

ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ

- особа, яка має укр. громадянство. Відповідно до Закону «Про громадянство України» (1991) в редакції Закону «Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" (6.IV 1997)» Г. У. є: а) всі гр-ни кол. СРСР, які на момент проголошення незалежності України (24.УІІІ 1991) постійно проживали на її території; б) особи, які на момент набуття чинності Закону «Про громадянство України» (13.XI 1991) постійно мешкали в Україні, незалежно від раси, кольору шкіри, політ., реліг. та ін. переконань, статі, етн. і соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних та ін. ознак, і які не є гр-нами ін. держав; в) особи, які нар. або постійно живуть на тер. України, а також їхні нащадки (діти, онуки), якщо вони на 13.XI 1991 проживали за межами України, не перебувають у громадянстві ін. держав і до 31.XII 1999 у встановленому законом порядку подали заяву про визначення своєї належності до громадянства України; г) особи, що набули громадянство України відповідно до закону. Документами, які підтверджують громадянство України, є паспорт Г. У., а для осіб до 16 років — свідоцтво про народження. Правовий статус Г. У. визначається Конституцією та ін. законами України. Д-ва забезпечує захист прав і свобод гр-нина як усередині країни, так і за її межами. Г. У. не може бути видалений за межі України або виданий ін. д-ві (ст. 25 Конституції). У свою чергу, гр-нин зобов'язаний виконувати покладені на нього законами України обов'язки.

А. П. Таранов.

 

Схожі за змістом слова та фрази