Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow конс-корон arrow КОНСТИТУЦІЯ БІЛОРУСІ
   

КОНСТИТУЦІЯ БІЛОРУСІ

- осн. закон д-ви, прийнятий референдумом 15.III 1994 зі змінами і доповненнями, внесеними 24.ХІ 1996. Набула чинності 27.XI 1996. Складається з преамбули та 9 розділів, що містять 146 статей. У розд. І «Основи Конституційного ладу» Білорусь визначена як унітарна дем. соціальна правова д-ва (ст. 1). За формою правління Білорусь — змішана республіка з домінуючою презид. владою (за обсягом владних повноважень). Розд. II «Особа, суспільство, держава» визначає, що забезпечення прав і свобод громадян є вищою метою д-ви (ст. 21) та закріплює осн.

громадян., політ., екон., соціальні та культурні права і свободи особи та гр-нина. Характерною особливістю К. Б. є докладне регулювання питань сім'ї та шлюбу, захисту прав дітей. Цей розділ встановлює і обов'язки гр-н: дотримуватися конституції та поважати нац. традиції (ст. 52), поважати гідність, права, свободи, законні інтереси ін. осіб (ст. 53), берегти істор.-культурну та духовну спадщину (ст. 54), охороняти природу (ст. 55), сплачувати податки і збори (ст. 56), захищати Республіку Білорусь (ст. 57).

У розд. III «Виборча система. Референдум» регулюються питання виборів та референдумів у республіці. Конституція приділяє значну увагу республіканському та місц. референдумам (нар. голосуванням), присвячуючи цьому питанню окрему гл. 2 у межах розділу. Розд. IV «Президент, парламент, уряд, суд» містить докладне регулювання конст. статусу вищих органів д-ви, визначаючи їх структуру, порядок формування, повноваження, порядок роботи тощо. Розд. V «Місцеве управління і самоврядування» визначає основи місц. управління та самоврядування. Розд. VI «Прокуратура. Комітет державного контролю» встановлює повноваження цих органів. Зокрема, К-т здійснює контроль за виконанням респ. бюджету, використанням держ. власності, виконанням актів президента, парламенту, уряду та ін. держ. органів, що регулюють відносини держ. власності, госп., фін. та податкові відносини (ст. 129). У розд. VII «Фінансово-кредитна система Республіки Білорусь» вказується, що вона «включає в себе бюджетну систему, банківську систему, а також фінансові кошти позабюджетних фондів, підприємств, установ, організацій і громадян» (ст. 132).

Порядок внесення змін і доповнень до К. Б. встановлено розд. VIII «Дія Конституції Республіки Білорусь і порядок її зміни» (ст. 138— 140). Суб'єктами внесення змін і доповнень є президент і не менш як 150 тис. гр-н Білорусі, що мають право голосу. Законопроект про внесення змін і доповнень розглядається обома палатами парламенту і може бути ухвалений після двох обговорень та введення у дію, якщо за нього проголосувало не менше ніж 2/3 повного складу кожної з палат парламенту. Розд. IX «Заключні та перехідні положення» регламентує набуття чинності даної конституції, обумовлює початок повноважень президента і уряду д-ви, формування органів держ. влади (ст. 141—146).

В. Л. Федоренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази