Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Д-деп arrow ДЕПОЗИТ
   

ДЕПОЗИТ

(від лат. depositum — річ, віддана на схов) — 1) Матеріальна цінність (гроші, цінні папери), яка вноситься на зберігання до адм., мит., суд., нотаріальних та деяких ін. установ і після настання певних умов підлягає поверненню особі, котра внесла матеріальну цінність, або, за її розпорядженням, — ін. особі. Операції по Д. здійснюються суд., нотар., мит., лік. та деякими ін. установами. З цією метою установи Нац. банку України відкривають їм спец, рахунки по депозит, сумах.

На Д. судів грош. суми вносяться на виконання суд. рішення для передачі держ. виконавцеві. На Д. нотар. контори гроші чи цінні папери вносяться тоді, коли їх неможливо вручити самому кредиторові (нотар. контора приймає їх на Д. без перевірки підстав внеску). Здані на Д. цінності зберігаються протягом строків позов, давності (якщо вони здані бюдж. установами, то до кінця календ, року), а потім перераховуються до держ. бюджету.

2) Вклади юрид. і фіз. осіб в установах банків для зберігання та використання. Д. поділяються на строкові, які підлягають поверненню після закінчення встановленого строку, і безстрокові, що підлягають поверненню на першу вимогу вкладника. По грошових Д. банком нараховуються і виплачуються відсотки, а по інших Д. банк утримує плату з клієнта за їх зберігання та управління ними.

3) У цив. праві один із засобів виконання грош. зобов'язання. У разі відсутності кредитора, ухилення його від виконання зобов'язання або ін. допущеного ним порушення, за відсутності представника недієздат. кредитора боржник по грош. зобов'язанню або зобов'язанню передати цінні папери має право внести належні гроші або цінні папери на Д. нотар. контори. Згідно зі ст. 85 Закону України «Про нотаріат» (1993) нотаріус приймає від боржника в Д. грош. суми і цінні папери для передачі їх кредитору. Про надходження грош. сум і цін. паперів нотаріус повідомляє кредитора і на його вимогу видає йому грош. суми та цінні папери. Прийняття нотаріусом грош. сум і цін. паперів провадиться за місцем виконання зобов'язання. Повернення грош. сум і цін. паперів дебітору допускається лише за письм. згодою кредитора або за рішенням суду.

4) У міжнар. банківській практиці Д. — форма розміщення тимчасово вільних грош. ресурсів, які, в свою чергу, використовуються установами банку, що зберігають ці ресурси, для різних фін. операцій, зокрема надання кредиту, позичок, субсидій, інвестування різних програм тощо.

Див. також Депозитор.

Є. Я. Кравець, ?. М. Хуторян.