Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow рівн-роб arrow РІД ЛІТЕРАТУРНИЙ
   

РІД ЛІТЕРАТУРНИЙ

— класифікація творів художньої літератури за основними особливостями їхнього змісту й типами поетичної структури. Відповідно до трьох способів відображення дійсності розрізняють три літ. роди: епос (зображення зовнішнього по відношенню до письменника світу, різних подій), лірики (вираз суб'єктивно-емоційних роздумів і почуттів) та драму (показ життя через розмови та вчинки дійових осіб). Літ. роди не існують ізольовано один від одного, бувають твори, в яких поєднано кілька родових ознак. Так, ліризм часто проникає в епічні й драм. твори (див. Ліро-епічний твір), елементи драми трапляються в епосі й ліриці. Твори кожного з родів за способом побудови образів і обсягом поділяються на види, або жанри. Рід (напр., епос) завжди проявляє себе через вид (жанр): епопея, героїчна поема, роман, повість, оповідання, нарис та ін. До лірики належать ліричний вірш, пісня, гімн, медитація, елегія та ін. Драм. твори поділяються на трагедії, комедії і власне драми. Літ.: Аристотель. Об искусстве поэзии. М., 1957; Белинский В. Г. Разделение поэзии на роды и виды. В кн.: Белинский В. Г. Полное собрание сочинений, т. 5. М., 1954; Шаховський С. Літературні роди й види. К., 1963; Гачев Г. Д. Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр. М., 1968.

В. М. Лесин.

 

Схожі за змістом слова та фрази