Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РОМАНОВИЧ-СЛАВАТИНСЬКИЙ
   

РОМАНОВИЧ-СЛАВАТИНСЬКИЙ

Олександр Васильович [3(15).VII 1832, с. Войкове, тепер Згурівського р-ну Київ. обл. — 25.VIII (7.IX) 1910, м. Київ] — укр. правознавець, доктор держ. права з 1870, професор з 1862. Закін. 1855 юрид. ф-т Київ, ун-ту. 1856 призначений ст. учителем 1-ї Київ, гімназії, одночасно читав лекції на каф. держ. законів Київ, ун-ту. 1859 захистив дис. на ступінь магістра держ. права «Історичний нарис губернського управління у Росії, від перших перетворень Петра Великого до видання Установлення про губернії у 1775 р.» і став ад'юнктом ун-ту. В 1860 —62 поглиблював освіту в ун-тах Берліна, Гейдельберга, Женеви, Парижа і Лондона. З 1862 — екстраординар. професор Київ, ун-ту (каф. держ. права). 1870 захистив дис. на ступінь доктора держ. права за монографією «Дворянство в Росії від початку XVIII ст. до скасування кріпосного права» і був призначений ординар, професором тієї самої кафедри. Крім лекцій з держ. права, тимчасово викладав курс історії філо

РОМАНОВИЧ-СЛАВАТИНСЬКИЙ - leksika.com.ua

софії права. Тривалий час був секретарем, а згодом деканом юрид. ф-ту. З 1891 — заслужений ординар, професор. 1902 через тяжку хворобу вийшов у відставку, але продовжував наук, і публіцист, діяльність.

Осн. праці: «Посібник для вивчення руського державного права за методом історико-догматичним» (ч. 1—2, 1871—72; не завершена), «Державна діяльність графа М. М. Сперанського» (1873), «Життя і діяльність М. Д. Іванишева, ректора університету Св. Володимира і віце-голови Київської археографічної комісії» (1876), «Система руського державного права в його історико-догматичному розвитку в порівнянні з державним правом Західної Європи» (ч. 1, 1886), «Спогади про архів Державної Ради», «Систематичні каталоги справ, що зберігаються в архіві Департаменту митних зборів» (обидві — 1888), «Моє життя і академічна діяльність. 1832— 84 рр. Спогади і замітки» (1903), «Голос старого професора» (1905). Вчений опублікував зібрання наукових праць М. Д. Іванишева і В. А. Незабитовського.

Р.-С. разом з О. Д. Градовським і Б. М. Чичеріним був одним з основоположників вітчизн. науки держ. права, яскравим представником державницької школи в історіографії. Будучи прихильником самодерж. влади, він поділяв окр. погляди слов'янофілів, обстоював нац. спрямування державницької діяльності. Водночас симпатизував деяким лібер. ідеям, підтримував помірковані держ. реформи, а в ост. роки життя виступав за впровадження у держ. лад Рос. імперії засад нар. представництва. Р.-С. належать пріоритети у дослідженні іс-тор. розвитку багатьох держ.-прав. інститутів, грунт, праці з архівознавства та юрид. біографістики.

Літ.: Матвеев В. Ф. А. В. Романович-Славатинский. «Журнал М-ва нар. просвещения», 1910, № 11; Жилин А. А. Науч. деятельность и труды проф. А. В. Романовича-Сла-ватинского. К., 1911.

І. Б. Усенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази