Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мир-міл arrow МІЖПАРЛАМЕНТСЬКИЙ СОЮЗ
   

МІЖПАРЛАМЕНТСЬКИЙ СОЮЗ

(InterParliamentary Union; Union interparlementaire), МС (IPU, UI) — міжнар. неурядова організація. Утв. на конференції парламентаріїв Франції та Англії (29—30.VII 1889) в м. Парижі (Франція) з метою заохочення особистих контактів між членами всіх парламентів та об'єднання їх для спільної діяльності з тим, щоб забезпечити пост, участь відповідних держав у зміцненні і розвитку дем. інститутів, а також у справі миру та співробітництва між народами. Відповідно до статуту МС членами Союзу є нац. парлам. групи. їхні представники діють від себе особисто або від імені парлам. групи, але не від імені свого уряду чи парламенту. Станом на 2000 до МС входить 138 нац. парлам. груп і 5 асоційованих членів: Андський парламент, Європейський парламент, Латиноамер. парламент, Парлам. асамблея Ради Європи та Центральноамер. парламент.

МС відіграв вагому роль в утворенні Ліги Націй, ставлячи перед собою завдання всемірно сприяти її діяльності. Після утворення ООН МС надано консультат. статус при ЕКОСОР. Вищий орган МС — міжпарламентська конференція, яка скликається щороку. В період між конференціями керівництво здійснює міжпарламентська рада (засідає двічі на рік), до якої входять по 2 представники від кожної парлам. групи. Голова ради обирається на 4 роки. Діють також виконавчий комітет (у складі 11 членів) і секретаріат МС — міжпарламентське бюро. Осн. робота щодо розгляду питань, якими займається союз, а також вироблення проектів резолюцій проводиться дослідний, комісіями: з політ, питань, міжнар. безпеки та роззброєння; з парлам. та юрид. питань; з екон. і соціальних питань; з питань освіти і науки; комісією зі справ несамоврядних територій та етн. питань. Рішенням ради можуть утворюватися постійні або тимчас. комісії і підкомісії. ? С щокварталу видає «Міжпарламентський бюлетень» (англ. і франц. мовами). 16. IX 1999 утв. Національну парламентську групу України, яка увійшла до МС. До її складу входять усі нар. депутати України. Вона збирається за ініціативою її голови (його функції виконує Голова ВР України) у разі необхідності, але не менш як двічі на рік.

Місцеперебування — м. Женева (Швейцарія).

О. В. Батанов.

 

Схожі за змістом слова та фрази