Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow К-кел arrow КВЕСТОРИ
   

КВЕСТОРИ

(лат., від— шукати, розшукувати, вести слідство) — 1) У Давньому Римі магістрати нижчого рангу, які виконували допоміжні функції переважно адм. характеру. Ще в епоху царіїз вони розслідували злочини, що каралися смертю. Як правило, К. були помічниками магістратів вищого рангу — консулів. У поході вони відали похідною казною, продажем здобичі. Але вже в 3 ст. до н. е. роль К. зросла — вони займалися створенням флоту і допомагали управляти окр. областями Італії. Кожний із намісників мав одного К., а в сицилійського їх було два. Вони вже відали фінансами, а також мали певні суд. повноваження в Римі. К. — помічники преторів були наділені більшими повноваженнями, вони могли бути намісниками у невел. провінціях або заступали зайнятого справами чи померлого намісника. Один з них відав водопроводами. За правління Сулли було 20 К., Цезаря — 40, а з часів Августа — знову 20. Крім того, громади мали своїх К., які займалися фін. справами. При імператорах К. стали їх особистими секретарями. За домінату до числа 5 вищих імп. сановників входив також К. — гол. радник імператора. Під час правління Юстиніана І у Візант. імперії була посада міського К., який наглядав за іноземцями та підозрілими елементами.

2) У парламентах деяких сучас. країн — завідувачі адм.-госп. частиною.

3) Поліц. чини в Італії.

Літ.: Покровский И. А. История рим. права. Пг., 1918; Бартошек М. Рим. право: Понятия, термины, определения. М., 1989.

О. А. Підопригора.