Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ф arrow Ф'ЮЧЕРСНА УГОДА (КОНТРАКТ)
   

Ф'ЮЧЕРСНА УГОДА (КОНТРАКТ)

(англ. futures — строкові угоди, від future — майбутнє, з лат. futurus — майбутній) — специф. різновид строкової двостор. угоди, яка укладається на біржах щодо купівлі або продажу товарів, послуг, валюти, цінних паперів тощо за діючими під час укладення угоди цінами з наст, поставкою (передачею) товарів чи цін. паперів та їх проплатою у майбутньому на заздалегідь визначену сторонами дату. Широко використовується на ринках товарів, для яких характерні значні коливання цін і великі обсяги купівлі—продажу (сільськогосп. продукція, сировина, валюта, акції, облігації, банківські вклади, іпотека та ін.). Здійснюється, як правило, з метою отримання прибутку від різниці в цінах або курсах акцій («гра» на різниці цін), яка виникає до завершення угоди. Дає змогу зменшити ризик, пов'язаний з різкими і значними коливаннями цін, здешевити кредит і зробити більш прогнозованою госп. діяльність. При застосуванні Ф. у. (к.) продавці зацікавлені у зниженні ціни (курсу), а покупці — у підвищенні.

Розрізняють прості та преміальні Ф. у. (к.): в простих угодах обумовлюється виконання зобов'язань упродовж певного строку за фіксованими на момент їх укладення курсами або цінами, в преміальних — передбачається грош. винагорода (премія) за одержання права на відмову від угоди або перегляд її первіс. умов. Практично в усіх випадках зобов'язання за Ф. у. (к.) виконуються шляхом сплати або одержання цінової різниці за рахунок наст, перепродажу товарів чи цін. паперів, а не шляхом їх реальної поставки (передачі). На відміну від ін. строкових угод Ф. у. (к.) стандартизована за кількістю і якістю товарів. Торгівля Ф. у. (к.) ведеться на організованих бірж, ринках шляхом публіч. оголошення пропозицій на їх купівлю і продаж. Предметом Ф. у. (к.) може бути також закупівля за зразками ще не вироблених товарів. Купівля або продаж Ф. у. (к.) за своїм змістом є зобов'язанням придбати (продати) відповід. товар, цінні папери або валюту у визначений час у майбутньому, з фіксацією ціни реалізації на дату здійснення продажу. При цьому покупець або продавець такої угоди може відмовитися від її виконання лише за наявності згоди ін. сторони угоди. Розрахунки за ф'ючерсною операцією здійснюються на дату реалізації товару, цін. паперів і валюти, а премія за купівлю Ф. у. (к.) сплачується під час такого придбання.

Зміст Ф. у. (к.), порядок їх укладення, зміни і реалізації угод регламентуються правилами бірж, торгівлі, які встановлюються у рамках чинного зак-ва органами управління відповід. біржі (див. Біржа товарна, Біржа фондова).

Літ.: Товар, биржи вчера и сегодня. М., 1993; Джоунз Г. Торг. бизнес: Как организовать и управлять. М., 1996; Кузнецова Н. С, Назарчук I. Р. Ринок цінних паперів в Україні: прав, основи формування та функціонування. К., 1998.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази