Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow авін-аги arrow АВТОМАТІВ ТЕОРІЯ
   

АВТОМАТІВ ТЕОРІЯ

- розділ теоретичної кібернетики, що вивчає математичні моделі систем (або пристроїв) переробки інформації. Створення А. т. на початку 50-х рр. 20 ст. пов'язане з розвитком обчислювальних машин, алгоритмів теорії, математичної логіки та ін. Поняття абстрактного автомата і композиції автоматів є основним в А. т. Визначення абстрактного автомата характеризує алгоритм функціонування пристрою переробки інформації, а композиція автоматів - його структуру (побудову цього пристрою з простіших елементів). А. т. складається з абстрактно-алгебраїчної і структурної теорій та теорії імовірнісних автоматів і самоорганізовуваних систем. В абстрактно-алгебраїчній теорії досліджують еквівалентність абстрактних автоматів, способи задавання їх, швидкодію, обсяг пам'яті тощо. В ній вивчають скінченні та нескінченні автомати (в т. ч. зростаючі, регістрові автомати з періодично визначеними перетвореннями тощо). Структурна А. т. досліджує різні способи подання автоматів у вигляді сітки (структури) з елементарних автоматів. Осн. результатами структурної теорії є практичні методики побудови складних логічних сіток з автоматів, асимптотичні оцінки складності, розв'язання проблеми повноти систем елементарних автоматів тощо. Теорія імовірнісних автоматів і самоорганізованих систем вивчає автомати, що характеризуються випадковим вибором стану і (або) вихідного сигналу в наступний момент. Осн. задачами А. т. є аналіз (описування поведінки автоматів за алгоритмом їхнього функціонування або структурою), синтез (побудова автомата, що задовольняє задані умови) і оптимізація (перетворення алгоритму функціонування або структури автомата відповідно до деякого оптимізаційного критерію). А. т. застосовують у проектуванні й автоматизації проектування дискретних пристроїв (особливо обчислювальних машин та їхнього програмного забезпечення).

Літ.:Глушков В. М. Введение в кибернетику. К., 1964; Трахтенброт Б. А., Барздинь Я. М. Конечные автомати (Поведение и синтез). М., 1970; Дискретная математика и математические вопросы кибернетики, т. 1. М., 1974.

В. М. Глушков.

 

Схожі за змістом слова та фрази