Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow спар-страх arrow СПОРТ
   

СПОРТ

(англ. sport — гра, розвага, від старофранц. desport — поза, забава, розвага) — органічна частина фізичної культури, особлива сфера виявлення та уніфікованого порівняння досягнень людей у певних видах фіз. вправ, тех., інтелект, та ін. підготовки шляхом змагальної діяльності. Соціальні, екон., орг. та прав, засади С. в Україні визначаються Законом «Про фізичну культуру і спорт» (1994, з наст, змінами і доп.), ін. нормат.-прав, актами, а також міжнар. угодами і статутами нац. та міжнар. спорт, організацій. Розрізняють самодіяльний масовий С. та професійний С, найважливішою складовою якого є С. вищих досягнень, що має на меті отримання максимальних, рекордних спорт, результатів. Залежно від предмета, характеру дій спортсменів, засобів ведення спорт, змагань та спец. навч.-тренувальної підготовки С. поділяється на самост. види (легка атлетика, футбол, волейбол, гімнастика, плавання, шахи та ін.). Зак-вом України можуть встановлюватись обмеження щодо впровадження (проведення тренувань і змагань) окр. видів С., якщо вони пов'язані з небезпекою чи надмір. ризиком для життя і здоров'я людей або мають антигуман. зміст. Під час занять С. не допускається використання засобів, заборонених зак-вом України, нац. спорт, федераціями, міжнар. спорт, організаціями або відповід. правилами змагань. Осн. формою функціонування та вияву С. є спорт, змагання, що організовуються за відповід. правилами з метою виявлення та уніфік. порівняння досягнень людей у певних видах С, а також офіційне визначення переможців змагань. Умови та порядок проведення змагань встановлюються їх організаторами, якщо інше не передбачено актами зак-ва або відповід. міжнар. правилами. Контроль за дотриманням правил спорт, змагань, що містять вимоги до учасників змагань, умов і порядку визначення їх переможців, а також фіксування результатів здійснюють спорт, судді, якими можуть бути лише особи, котрі пройшли спец, підготовку та атестовані у встановленому порядку. Важливим елементом С. є спорт, класифікація, що становить систему присвоєння спорт, звань, розрядів та категорій і визначає рівень майстерності в окр. видах С, підготовленості спортсменів та розвитку їхніх досягнень, а також рівень кваліфікації тренерів і суддів. Держ. систему спорт, звань, розрядів та категорій, порядок їх присвоєння і позбавлення визначає центр, орган викон. влади з фіз. культури і С. Він також затверджує єдині нагрудні значки відповід. спорт, кваліфікаційних розрядів і почес. спорт, звань, встановлює перелік спорт, нагород для переможців і рекордсменів нац. змагань. Окр. повноваження щодо присвоєння спорт, звань, розрядів і категорій можуть бути делеговані відповід. громад, орг-ціям фізкультурно-спорт. спрямованості.

Для спортсменів вищих категорій створюються умови для тренувань, вони на певний час звільняються від роботи (навчання) для підготовки та участі в змаганнях. На час, необхідний для участі в змаганнях, спортсменам надаються гарантії, передбачені зак-вом України про працю, а для тих, хто навчається, — відповідні гарантії щодо продовження строку навчання . Спортсмени вищих категорій підлягають обов'язковому держ. страхуванню у порядку, визначеному КМ України. Порядок відшкодування витрат, пов'язаних із забезпеченням участі спортсменів у змаганнях, визначається Урядом. Особи, які здобули звання чемпіона або призера Олімпійських ігор, чемпіонів світу або Європи, заслуженого майстра спорту, мають соціально-побутові та ін. пільги, встановлені КМ.

Діяльність у професійному С. спортсменів, тренерів та ін. фахівців здійснюється відповідно до Закону «Про фізичну культуру і спорт», КЗпП України та ін. нормат.-прав. актів. Утворення та функціонування спорт, клубів, професійних спорт, ліг, федерацій (асоціацій, спілок, об'єднань тощо), статути яких передбачають організацію діяльності спортсменів-професіоналів, здійснюються на основі зак-ва про фіз. культуру і С. Цим зак-вом визначено також статус спортсмена-професіонала, порядок і умови фін., матеріально-тех., наук.-метод., мед., кадр, та інформ. забезпечення спорт, діяльності, здійснення самоврядування у цій сфері тощо. Права та обов'язки спортсмена-професіонала, який бере участь у всеукраїнських або, за наявності допуску, в міжнар. змаганнях у складі збірних команд України, визначаються Положенням про національні збірні команди, що затверджується центр, органом викон. влади з фіз. культури і С. Особи, котрі здійснюють діяльність у професійному С, працюють за труд, договорами (контрактами), які укладаються в письм. формі відповідно до порядку, що затверджується КМ України, з урахуванням вимог відповід. українських і міжнар. спорт, організацій. Контракт не може містити положення, які прямо чи опосередковано порушують або обмежують конст. права спортсмена-професіонала як гр-нина України. Для представництва і захисту своїх прав та закон, інтересів спортсмени-професіонали можуть об'єднуватися у професійні спорт, спілки.

Згідно з зак-вом України спортсмен-професіонал має право на перехід до ін. спорт, клубу, що знаходиться на тер. України або за її межами. Такий перехід здійснюється відповідно до умов, які затверджуються професійною спорт, лігою (асоціацією, спілкою, об'єднанням тощо) та нац. спорт, федерацією за офіц. погодженням з центр, органом викон. влади з фіз. культури і С. Особи, винні в порушенні зак-ва про фіз. культуру і С, несуть цив.-правову, дисциплінарну, адм. або крим. відповідальність. Спортсмени та ін. фахівці в галузі С. можуть бути обмежені щодо участі у відповід. спорт, змаганнх згідно з регламентними док-тами громад, орг-цій фізкультурно-спорт. спрямованості.

В. П. Нагребельний, В. О. Самохвалов.

 

Схожі за змістом слова та фрази