Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow Р-радіо arrow РАДІАЦІЙНА ХІМІЯ
   

РАДІАЦІЙНА ХІМІЯ

— галузь хімії, яка вивчає хімічні процеси, що відбуваються під діянням іонізуючих випромінювань. До іонізуючих випромінювань належать електромагнітні випромінювання (рентгенівські промені, гамма-випромінювання тощо) і потоки швидких заряджених частинок (прискорені електрони, протони, дейтрони, альфа-частинки, уламки важких ядер тощо). Хім. ефекти, зумовлені діянням іонізуючих випромінювань, відомі з часів відкриття явища радіоактивності. У самостійну дисципліну Р. х. сформувалась лише на поч. 50 х рр. 20 ст. у зв'язку з широким використанням атомної енергії, дослідженням хім. діяння випромінювання на воду (радіоліз), застосовувану в ядерних реакторах, на різні матеріали, використовувані в атомній техніці тощо. З часом було відкрито, що проходження іонізуючого випромінювання крізь речовину супроводиться іонізацією і збудженням молекул, а це веде до утворення хім. активних частинок — вільних атомів іонів, електронів і радикалів (див. Радикали хімічні). Активні частинки реагують з навколишніми молекулами і між собою. Напр., внаслідок діяння гамма-випромінювання на воду утворюється мол. водень і пероксид водню. В заг. випадку радіаційно-хімічні процеси (РХП) складаються з трьох стадій, умовно названих фізичною, фізико-хімічною і хімічною. На фіз. стадії первинне випромінювання передає свою енергію опромінюваному середовищу у серії непружних і пружних зіткнень, в результаті яких виникають вторинні, третинні і т. д. електрони, позитивно заряджені іони і нейтральні збуджені молекули (ця стадія триває дуже короткий час 10 -15 —10 -12 с). Всі утворені частинки надзвичайно нестабільні (час існування 10 -13—10 -11 с) і на фізи-ко-хім. стадії швидко вступають у вторинні реакції. На хім. стадії знову утворені частинки (вільні радикали, вториннні іони) взаємодіють одна з одною і з навколишнім середовищем (тривалість стадії становить 10 -11 — 10 -6 с). Сучас. розвиток Р. х. тісно пов'язаний з багатьма галузями науки і техніки: атомною фізикою, атомною енергетикою, косміч. дослідженнями, біологією, медициною тощо. Р. х. розвивається у таких напрямах: 1) створення нових радіаційно тривких матеріалів, придатних для використання їх в ядерних реакторах і термоядерному обладнанні; 2) використання енергії іонізуючих випромінювань для інтенсифікації різних хім. процесів (напр., полімеризації); 3) надання різним матеріалам внаслідок опромінювання їх іонізуючим випромінюванням нових цінних властивостей (модифікування поліетилену, отвердження лакових покриттів на різних поверхнях тощо). На Україні дослідження з Р. х. пов'язані з працями Л. В. Писаржевсъкого. Подальшого розвитку вони набули в 70-х pp. 20 ст. в Фізичної хімії інституті ім. Л. В. Писаржевського АН УРСР. Одержані результати дали змогу розв'язати багато практичних задач радіаційної технології.

Літ.: Кабакчи А. М., Лаврентович Я. И., Пеньковский В. В. Химическая дозиметрия ионизирующих излучений. К., 1963; Пшежецкий С. Я. Механизм и кинетика радиационно-химических реакций. М., 1968; Пьянков Г. Н. [та ін.]. Радиационная модификация полимерных материалов. К.. 1968; Своллоу А. Радиационная химия. Пер. с англ. М., 1976.

A.M. Кабакчі.

 

Схожі за змістом слова та фрази