Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow кен-комен arrow КЕЧЕК'ЯН
   

КЕЧЕК'ЯН

Степан Федорович [25.ІІІ(6.ІУ) 1890, Ростов-на-Дону - 26.УІ 1967, Москва]-рос. правознавець, доктор юрид. наук з 1939, професор, з. д. н. РСФСР. Закін. 1912 юрид. ф-т Моск. ун-ту. Працював приват-доцентом цього ун-ту, викладачем деяких ін. вузів Москви. Згодом — професор Саратов., Донського (Ростов-на-Дону) ун-тів, Моск. пречистенського практичного та Свердл. юрид. ін-тів. З 1928 — в Баку, де брав участь в організації юрид. ф-ту Азерб. ун-ту. Потім був у Москві юрисконсультом. Від 1934 К. працював у москов. вузах: Юрид. ін-ті, Всесоюз. правовій академії, Академії сусп. наук, Ін-ті міжнар. відносин. Упродовж 20 років завідував сектором історії д-ви і права Ін-ту д-ви і права АН СРСР. Водночас (з 1942) працював на юрид. ф-ті Моск. ун-ту, з 1953 — зав. кафедри історії д-ви і права цього ун-ту. Виступав з лекціями та наук, доповідями в Амстердамі, Варшаві, Кракові, Лондоні, Люксембурзі, Празі, Турині.

КЕЧЕК'ЯН С.Ф. - leksika.com.ua

Досліджував історію політ, і правових учень, проблеми історії та теорії д-ви і права. Розробляв теорію джерел права, вчення про правовідносини (включав їх у заг. поняття права). Осн. праці: «Етичне світосприймання Спінози» (1914), «Поняття природного права у Канта і Гегеля» (1915), «Вчення Арістотеля про державу і право» (1947), «Правовідносини в соціалістичному суспільстві» (1958). Співавтор «Історії політичних вчень» (1955, 1960). Літ.: Степан Федорович Кечекьян. К 70-летию со дня рождения. ?., 1960; Прозорова ?. С. Степан Федорович Кечекьян (1890—1967). «Изв. вузов. Правоведение», 1976, № 2.

Н. С. Прозорова.