Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow сірка-скл arrow СКЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
   

СКЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

— галузь промисловості, підприємства якої виробляють віконне, поліроване, тарне, господарське, столове, архітектурно-будівельне, лабораторне, медичне та ін. види скла. Продукцію С. п. широко застосовують у різних галузях нар. г-ва, в техніці та побуті. Виробн. скла виникло за давніх часів, як ремісництво набуло поширення в серед. віки. В Росії перший з-д по виробн. скла збудовано 1635 поблизу м. Воскресенська (тепер м. Істра Моск. обл.). Як самостійна галузь С. п. склалася в 2-й пол. 19 ст. У 1913 в Росії діяло 275 невеликих склоробних підприємств, на яких переважала ручна праця. В СРСР С. п. представлена переважно потужними підприємствами, на яких процеси скловаріння здебільшого автоматизовано, а виробн. скловиробів механізовано. Освоєно випуск багатьох нових видів продукції. В 1981 було вироблено 245 млн. м2 віконного скла (1940 — 45,7 млн. м2; 1965 — 190 млн. м2; 1970 — 231 млн. м2). За обсягом виробн. листового скла СРСР посідає 2-е місце в світі (1981). На тер. України скло виробляли з З—4 ст. Пром. виробн. скла виникло на поч. 18 ст., коли було введено в дію Київську гуту. Буд-во більших склоробних підприємств почато в кін. 19 ст. в основному на Київщині та в Донбасі. За роки Рад. влади старі підприємства С. п. було реконструйовано, запроваджено повий, механізований спосіб одержання скла, збудовано багато нових заводів, оснащених найновішою технікою, освоєно виробн. багатьох нових видів скляної продукції. В республіці налічується понад 35 з-дів, які виробляють скло та скловироби. Найпотужніші з них: костянтинівський завод "Автоскло". Костянтинівський механізований склоробний завод імені Жовтневої революції, лисичанські склоробний завод та завод"Пролетаріи" (м. Лисичанськ Ворошиловградської обл.), Львівський, Херсонський, Керченський, Одеський, Бучанський (Київ. обл.), Київський та ін. Організовано виробн. нових ефективних матеріалів і виробів для будівництва (профільне скло, склоблоки, склопакети, армоване, візерунчасте й теплозахисне скло, килимово-мозаїчні плити, скломармур, скло оздоблювальне типу авантюринового та ін.). В 1981 на Україні було вироблено (млн. м2): віконного скла — 45,5, полірованого скла — 5,2, армованого скла — 2,6, загартованого неполірованого скла — 1,8. В Основних напрямах економічного і соціального розвитку СРСР на 1981—1985 роки і на період до 1990 року передбачено збільшити виробн. скла, насамперед полірованого, зміцненого й теплозахисного, склополотна; прискорити розробку і впровадження енергозберігаючих технологій у виробн. скла. Наук.-тех. проблемами розвитку С. п. займаються Держ. н.-д. ін-т скла в Москві та його філіал у Києві, Науково-дослідний інститут скла заводу "Автоскло" в Костянтинівні (Донец. обл.) та ін.

Г. Є. Бочарова.

 

Схожі за змістом слова та фрази