Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow Р-радіо arrow РАДІАЦІЙНА ГІДРОБІОЛОГІЯ
   

РАДІАЦІЙНА ГІДРОБІОЛОГІЯ

— розділ гідробіології, що вивчає роль природних і штучних радіоактивних речовин та іонізуючого випромінювання в гідробіологічних процесах; розробляє принципи та методичні основи використання в гідробіології радіоактивних індикаторів і випромінювань з метою вивчення процесів, що відбуваються у водних організмах, популяціях та екосистемах. Водні організми мають радіоактивність природну, яка залежить від типу водоймища, кількості й глибини занурення гідробіонтів тощо. Гідросфера і організми, які її населяють, різною мірою забруднені штучними радіонуклідами (див. Радіаційна екологія), що залежить від рівня хім. й теплового забруднення, посилення інтенсивності ультрафіолетової радіації внаслідок стоншення озонового шару в стратосфері тощо. У визначенні динамічних характеристик гідро-біол. процесів велике значення має застосування мічених атомів методу. Іонізуюча радіація впливає на генетичні основи організмів (див. Генетична дія випромінювань), і це дає можливість перспективно застосовувати її, зокрема в аквакультурі. Р. г. виникла і розвинулась в СРСР в 60-х рр. 20 ст. На Україні центрами дослідження з Р. г. є Ін-т гідробіології АН УРСР (Київ), Ін-т біології південних морів ім. О. О. Кова-левського АН УРСР (Севастополь).

Г. Г. Полікарпов.

 

Схожі за змістом слова та фрази