Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мін-мян arrow МОБІЛІЗАЦІЙНА ПІДГОТОВКА
   

МОБІЛІЗАЦІЙНА ПІДГОТОВКА

- комплекс орг., політ., екон., фін., соціальних, правових і спец, заходів, які здійснюються у мир. час з метою підготовки органів держ. влади, ін. держ. органів, органів місц. самоврядування, ЗС України, ін. військ, формувань (утворених відповідно до законів України), органів і сил Цив. оборони України, галузей нац. економіки, підприємств, установ і організацій до своєчас. та організованого проведення мобілізації і задоволення потреб оборони д-ви в особливий період. Регулюється Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (1993, зі змінами і доп. від 13.У 1999).

Принципи М. п. та мобілізації в Україні: цент-раліз. керівництво; завчасність; плановість; комплексність і погодженість; персональна відповідальність за виконання заходів щодо М. п. та мобілізації; додержання прав підприємств, установ, організацій і гр-н; територіальність; гарантована достатність; наук, обгрунтованість. Зміст М. п. становлять: її нормат.-правове регулювання; наук, і метод, забезпечення; визначення умов діяльності та підготовки органів держ. влади, ін. держ. органів, органів місц. самоврядування, органів і си л Цив. оборони України, підприємств, установ і організацій до роботи в умовах особливого періоду; розробка мобілізац. планів органів держ. влади, ін. держ. органів, галузей нац. економіки і окр. галузей, адм.-тер. одиниць України, ЗС України, ін. військ, формувань, органів і сил Цив. оборони України, підприємств, установ і організацій, а також довгострокових та річних програм (планів) М. п.; підготовка ЗС України, ін. військ, формувань до проведення мобілізації; підготовка галузей нац. економіки до переведення і функціонування в умовах особливого періоду; створення, розвиток та утримання вироб. потужностей мобілізац. призначення для задоволення потреб д-ви, її органів і невідкладних потреб населення в особливий період; підготовка органів і сил Цив. оборони України до переведення з мирного на воєнний стан; утворення і підготовка до розгортання спец, формувань, призначених для передачі їх у разі мобілізації до складу ЗС, ін. військ, формувань, а також для забезпечення функціонування нац. економіки в умовах особливого періоду; створення, зберігання та освіження запасів мобілізац. резерву; створення та утримання страх, фонду конструкторської, технол. та проектної документації для забезпечення в-ва озброєння, військ, техніки, необхід. продукції матеріально-тех. призначення, буд-ва та відновлення об'єктів нар. г-ва; підготовка і утримання у належному стані техніки та об'єктів, призначених для передачі (у разі мобілізації ЗС України) ін. військ, формуванням; створення та утримання в готовності до роботи під час мобілізації та на воєн, час системи управління та зв'язку органів, на які покладається виконання завдань мобілізації; планування і підготовка до нормованого забезпечення населення прод. та непрод. товарами, мед. обслуговуванням, послугами зв'язку, тр-ту, комунал. та побут, послугами; військ, облік військовозобов'язаних і призовників; підготовка військовозобов'язаних і призовників за військ. -обліковими спеціальностями для комплектування ЗС України, ін. військ, формувань у мир. час та під час мобілізації; бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєн, час за органами держ. влади, ін. держ. органами, органами місц. самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, а також підготовка їх кер. складу до дій у разі мобілізації; підвищення кваліфікації керівників і працівників мобілізац. органів з питань М. п. та мобілізації; проведення військ.-екон. мобілізац. навчань і тренувань; перевірка й оцінка стану мобілізац. готовності органів держ. влади та ін. органів, причетних до виконання планів мобілізації; міжнар. співробітництво у сфері М. п. Керівництво М. п. та мобілізацією д-ви, безпосередньо ЗС України, ін. військ, формувань покладається на Президента України; органів держ. влади, ін. держ. органів, галузей нац. економіки — на КМ України, в АР Крим — на РМ автономії; у галузях нац. економіки і регіонах

України — на відповідні центр, й місц. органи викон. влади га органи місц. самоврядування; на підприємствах, в установах і організаціях — на їх керівників. Координацію заходів планування, методол., метод, та наук, забезпечення М. п. і мобілізації у галузях нац. економіки здійснює М-во економіки України, а в ЗС України, ін. військ, формуваннях — МО України. Організація заходів з М. п. та мобілізації, виконання і контроль за їх здійсненням в органах держ. влади, ін. держ. органах, органах місц. самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, які мають мобілізац. завдання (замовлення) або завдання з мобілізац. роботи, покладається на їхні мобілізац. підрозділи (органи) або призначених працівників з питань мобілізац. роботи. ВР України здійснює законод. регулювання питань М. п. та мобілізації. Президент України здійснює керівництво у сфері М. п. та мобілізації д-ви, визначає мету, завдання, вид, обсяги, порядок і строк проведення М. п. та мобілізації, координує діяльність відповідних держ. органів з питань їх реалізації, затверджує мобілізац. план України на особливий період. Положення про проведення мобілізації в Україні, видає ін. нормат.-правові документи з питань М. п. та мобілізації тощо. КМ України розробляє та подає на затвердження Президентові України нормат.-правові акти з питань М. п. та мобілізації, організовує наук., метод, та інформ. забезпечення М. п. і мобілізації, затверджує Положення про М. п. нац. економіки України, визначає і затверджує осн. показники її функціонування в особливий період, а також мобілізац. завдання центр, і місц. органам викон. влади, виконує ін. заходи, детерміновані змістом М. п. Законом визначено також повноваження та функції М-ва економіки України, МО України, органів викон. влади, ін. держ. органів влади, органів місц. самоврядування, підприємств, установ, організацій і гр-н у сфері М. п. та мобілізації.

В. Ф. Смолянюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази