Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow фонди-франк arrow ФОТОЕЛЕКТРОННА ЕМІСІЯ
   

ФОТОЕЛЕКТРОННА ЕМІСІЯ

— емісія електронна, що відбувається під діянням електромагнітного випромінювання (фотонів); зовнішній фотоефект. Спричинюється взаємодією фотонів з електронами речовини. Ф. е. з металу виникає, якщо енергія фотона hv (де h — Планка стала, v — частота випромінювання) перевищує роботу виходу А металу, при цьому справджується збереження закон енергії для фотоефекту (одержав 1905 А. Ейнштейн):

фотоелектронна емісія - leksika.com.ua

де mv2/2 — макс. кінетична енергія фотоелектрона. Ф. е. з напівпровідників і діелектриків відбувається, якщо hv = ΔЕ +X, де ΔЕ — ширина забороненої зони, X — спорідненість до електрона. Для дослідження Ф. е. (мал.) фотокатод Ф вміщують у вакуум і освітлюють через прозоре вікно О світлом частоти v. Фотони потрапляють на фотокатод і вибивають з нього фотоелектрони е, які під діянням різниці потенціалів V зміщуються до анода А і утворюють т. з. фотострум. Осн. закономірності Ф. е.: 1) фотострум пропорційний інтенсивності випромінювання (встановив 1888 О. Г. Столєтов); 2) макс. кінетична енергія фотоелектронів лінійно зростає з частотою випромінювання і не залежить від її інтенсивності; 3) для кожної речовини існує довгохвильова ("червона") гранична довжина хвилі λо (або мінім. гранична частота vo = с/λo, де с — швидкість світла у вакуумі), за якою Ф. е. не спостерігається. Однак при інтенсивному випромінюванні, напр. лазерному (див. Лазер), може відбуватись багатофотонна Ф. е., якій відповідає випромінювання довжиною хвилі, що перевищує λо. Ф. е. лежить в основі фотоелектронної спектроскопії, що досліджує енерг. структуру і поверхню речовини. її також широко використовують у вимірювальній техніці та приладах контролю і автоматики {фотоелемент, фотопомножувач тощо).

М. Г. Находкін.

фотоелектронна емісія - leksika.com.ua

 

Схожі за змістом слова та фрази