Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РІВНІСТЬ
   

РІВНІСТЬ

— один з осн. принципів конст.-прав. статусу людини і гр-нина. Передбачений конституціями і законами більшості країн та міжнар.-прав. актами (Загальна декларація прав людини 1948, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 тощо). Конституція України визнає, що всі люди є вільні й рівні у своїй гідності та правах (ст. 21). Гр-ни України мають рівні конст. права і свободи та є рівними перед законом (ст. 24). Винятки з цього принципу передбачаються Конституцією і Законами України, напр., щодо нар. депутатів України (ст. 80), Президента України (ст. 105) та суддів (ст. 126, 127, 149) у частині гарантій незалежності та недоторканності й вимог щодо несумісності. Водночас, за Конституцією України, не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політ., реліг. та ін. переконань, статі, етн. та соціального походження, майн. стану, місця проживання, за мовними та ін. ознаками.

Особливого значення Осн. Закон надає Р. чоловіків і жінок (див. Рівноправ'я чоловіків і жінок). Щодо іноземців та осіб без громадянства Конституція (ст. 26) передбачає, що іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на закон, підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть ті самі обов'язки, що і гр-ни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами та міжнар. договорами України.

В. Ф. Погорілко.

 

Схожі за змістом слова та фрази