Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОСОБА
   

ОСОБА

— людина в системі сусп. зв язків і відносин. О. властиві риси та якості, що характеризують людину в сусп. значенні й містять її соціальну оцінку. Це, зокрема: здатність мислити і приймати усвідомлені, а не інстинктивні рішення; індивідуальність (талант, освіта, професія, уподобання тощо); свобода, тобто право вибору з наданих сусп-вом варіантів поведінки того, який забезпечує реалізацію особистих інтересів і не порушує прав ін. суб'єктів; відповідальність перед сусп-вом. У держ.-правовому значенні поняттям «особа» охоплюються поняття «людина» і «громадянин». Конст. права, свободи та обов'язки людини і гр-нина — це, по суті, відповідні права, свободи та обов'язки О. За міжнар. правом права і свободи О. визначаються через права і свободи людини (Загальна декларація прав людини 1948, Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950). У цив. праві України виділяються особи фізичні та особи юридичні. За ЦивК України це О, які беруть участь у цив. правовідносинах, є правоздатними і дієздатними. Цив. права О. охороняються у визначеному законом порядку. Всі О, у свою чергу, повинні додержуватися законів, поважати моральні норми і принципи сусп-ва.

Літ.: Матузов Н. И. Прав, система и личность. Саратов, 1987; Бережное А. Г. Права личности: некоторые вопросы теории. М., 1991.

О. В. Батанов, Л. О. Макаренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази