Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow грод-гудз arrow ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА У ФРАНЦІЇ
   

ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА У ФРАНЦІЇ

- твір К. Маркса, в якому на основі всебічного аналізу досвіду й історичного значення Паризької комуни 1871 розвинуто вчення про класи і класову боротьбу, революцію, державу та диктатуру пролетаріату. Написано у квітні - травні 1871, надруковано в червніТ871 в Лондоні. В "Г. в. у Ф." розкрито класову природу бурж. держ. влади, яка є знаряддям гноблення трудящих, поневолення праці капіталом. Тому "робітничий клас не може просто оволодіти готовою державною машиною і пустити її в хід для своїх власних цілей" (Маркс К. і Енгельс Ф. Твори, т. 17, с. 330). Комуна підтвердила зроблений К. Марксом ще 1852 в праці "Вісімнадцяте брюмера Луї Бонапарта" висновок про необхідність зламу пролетаріатом бурж. держ. машини. Революція паризького пролетаріату зламала старий, бурж. держ. апарат і зробила спробу створити новий держ. апарат на засадах виборності й відповідальності урядовців перед народом, чим поклала початок пролет. демократії. Паризька комуна була першою, хоч і недостатньо розвиненою істор. формою диктатури пролетаріату. За висловом К. Маркса, "вона була, по суті справи, урядом робітничого класу, результатом боротьби продуктивного класу проти класу привласнюючого; вона була відкритою, нарешті, політичною формою, при якій могло відбутись економічне визволення праці" (там же, с. 336).

Паризька комуна була першою революцією, в якій пролетаріат було відкрито визнано єдиним класом, здатним до сусп. ініціативи. Вона певним чином поєднувала інтернаціональне і національне в класовій боротьбі пролетаріату. Аналізуючи конкретні заходи Комуни, її сильні й слабкі сторони та помилки, К. Маркс показав, що в умовах іноземної інтервенції лише пролетаріат продемонстрував зразки справжнього патріотизму, а буржуазія зрадила нац. інтереси і в ім'я егоїстичних, вузькокласових цілей пішла на зговір з ворогом. Ідеї К. Маркса про класи й класову боротьбу, революцію, державу та диктатуру пролетаріату, висунуті в "Г. в. у Ф.", були далі розвинуті В. І. Леніним у його працях "Дві тактики соціал-демократії в демократичній революції", "Держава і революція", "Про державу" тощо. Книгу К. Маркса рос. мовою вперше опубліковано 1871 в Цюріху, укр. мовою - 1925 в Харкові.

Видання: Маркс К. Громадянська війна у Франції. Маркс К. і Енгельс Ф. Твори, т. 17. В. І. Куценко

 

Схожі за змістом слова та фрази