Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow сван-сева arrow СВОБОДА СЛОВА, ДРУКУ, ЗБОРІВ, МІТИНГІВ, ВУЛИЧНИХ ПОХОДІВ І ДЕМОНСТРАЦІЙ
   

СВОБОДА СЛОВА, ДРУКУ, ЗБОРІВ, МІТИНГІВ, ВУЛИЧНИХ ПОХОДІВ І ДЕМОНСТРАЦІЙ

— ряд політ. свобод громадян СРСР. Ці свободи закріплено і гарантовано Конституцією СРСР (ст. 50), конституціями союзних (в УРСР — ст. 48 Конституції УРСР) і авт. республік. Є політ. завоюванням рад. народу, належать до свобод демократичних є гарантією здійснення принципу народовладдя, с прияють процесові дальшої демократизації і вдосконалення форм соціалістичної демократії, стимулюванню роз витку особи. Ці свободи визначають право громадян СРСР та їхніх орг-цій вільно висловлювати, зокрема, через друковані видання (газети, журнали та ін.), свої думки погляди і переконання з політ., госп., соціально-культур. питань, скликати і проводити збори й мітинги, організовувати вуличні походи й демонстрації. Перелічені свободи належать до визначальних основ правового статусу рад. громадянина і є важливою формою участі трудящих в управлінні державними і громадськими справами, виявлення їхньої, ініціативи і творчої активності, обговорення і вирішення держ. і громадських справ. Закон передбачає, що використання цих сво бод можливе лише в інтересах рад. народу і з метою зміцнення соціалістичного ладу. Вони не можуть використовуватися всупереч правам і законним інтересам ін. осіб, Рад. д-ви, з антигуманною метою, супроводитися порушенням громадського порядку. Здійснення цих політичних свобод забезпечується наданням трудящим та їхнім організаціям громад, будинків, вулиць і площ, а також широкою і достовірною інформацією, можливістю використання преси, телебачення, радіо, інших матеріальних умов. Ці свободи охороняються Радянською державою, всіма її органами. В інших соціа лістичних країнах ці свободи також гарантовано.

Сучасні конституції бурж. країн формально проголошують свободу слова, мітингів тощо, однак трудящі здебільшого не мають реаль них гарантій для здійснення га охорони цих свобод. Обмеження для трудящих в користуванні ними свободами зводяться, зокрема, до встановлення в капіталістичних д-вах поліцейських режимів, реакційного законодавства, різного роду екон. утисків, до права держ. органів, з огляду на їхні надзвичайні повноваження, скасувати або зупинити дію відповідних статей конституції. Трудящі капіталістичних країн ведуть постійну боротьбу за право реального здійснення своїх політ. свобод.

М. І. Данченко.

І. А. Тимиенко

 

Схожі за змістом слова та фрази