Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow спар-страх arrow СТАТУТ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
   

СТАТУТ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

— нормативно-правовий акт, що визначає осн. умови та правила перевезень автомоб. тр-том вантажів, пасажирів, багажу і пошти. Регулює діяльність підприємств та організацій автомоб. тр-ту, а також юрид. осіб і гр-н, які користуються його послугами. Норми С. а. т. України є обов'язковими для виконання всіма автотрансп. організаціями і підприємствами незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форм власності. Статут затв. РМ УРСР 27.УІ 1969 (з наст, змінами та доп.). Складається з 10 розділів, які містять 174 статті. В розд. І викладено заг. положення, осн. завдання і функції автотрансп. підприємств та організацій. Розділи II—V передбачають умови утримання та експлуатації рухомого складу і споруд автотр-ту, порядок планування та організацію перевезення вантажів, пасажирів, багажу і пошти, прокат легкових автомобілів. Норми розділів VI—VIII встановлюють тарифи і порядок розрахунків за автоперевезення, регламентують організацію прямого та змішаного сполучення за участю ін. видів транспорту, регулюють питання трансп.-експедиц. операцій і послуг. У розд. IX визначено відповідальність автотрансп. підприємств та організацій, вантажовідправників, вантажоодержувачів і пасажирів, а також гр-н, які користуються автомобілями на умовах прокату. Тут містяться норми щодо відповідальності за невиконання перевезень і прийнятого разового замовлення, за порушення строків доставки вантажу, незбереження переміщуваних матеріальних цінностей, відповідальності за простій рухомого складу та невиконання умов договору перевезення, складання претенз. актів, висунення претензії! і позовів, пов'язаних з автоперевезеннями. Розд. X присвячено питанням контролю за роботою автотр-ту.

Дія С. а. т. України поширюється практично на всі перевезення вантажів, пасажирів, багажу і пошти, здійснювані автотрансп. підприємствами та організаціями. Виняток становлять перевезення, здійснювані автопідприємствами МО України, МВС України, СБУ та ін. Дія Статуту поширюється також на ін. підприємства, що мають автотр-т, при здійсненні ними перевезень вантажу, багажу, пошти. У цих випадках во ни несуть відповідальність і мають певні права згідно зі Статутом у тому самому обсязі, що й автотрансп. підприємства та організації.

Літ.: Гіжевський В. К., Мілашевич А. В. Прав, регулювання трансп. системою України. К., 2000; Трансп. право України. К., 2002.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази