Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Т-тов arrow ТЕРЛЕЦЬКИЙ
   

ТЕРЛЕЦЬКИЙ

(псевд. - Р. Мак, Ів. Заневич, В. Кістка) Остап Степанович (5.ІІ 1850, с. Назірна, тепер Коломийського р-ну Івано-Франк. обл. - 22.УІІ 1902, Львів) - укр. правознавець і політ, діяч. Закін. 1872 філос. ф-т Львівського і 1883 юрид. ф-т Віден. ун-тів. У 1874—77 очолював укр. студ. т-во «Січ» у Відні. Разом з І. Я. Франком та М. І. Павликом у 1876—78 видавав укр. мовою марксист, л-ру, за що двічі опинявся під арештом. З 1895 і до кінця життя працював адвокатом у Львові.

Терлецький Остап Степанович - leksika.com.ua

Юридичні погляди Т. викладені у працях: «Першопричини великоруського народу» (1873), «Галицько-руський нарід і галицько-руські народовці» (1874), «Лихва на Буковині» (1878), «Літературні стремління галицьких русинів від 1772 до 1872» (1895), «Галицько - руське письменство у 1848— 1875 рр.» (вид. 1903), «Історія української держави. Княжа доба» (вид. 1923), «Історія української держави. Козацька доба» (вид. 1924) та ін. Під впливом марксизму і соц. ідеології М. П. Драгоманова та С. А. Подолинського Т. вибудовував свої концепції на клас, підходах до сутності права. Для нього конст. засади держав Європи як «хартії буржуазного світу» не були достатніми. Конст. доктрина Т. передбачала надання політ, і екон. прав трудящим, досягнення рівності всіх перед законом і рівності закону для всіх з метою втілення принципу повної соціальної справедливості. Ідеал Т. — федеративна дем. республіка, де суд і правду вершить громада, яка поєднує законод., викон. і суд. владу, тобто республіка, де панує безпосередня демократія і здійснюється принцип верховенства волі народу. Великого значення Т. надавав феномену державний, інтересу, який, на його погляд, втілюється д-вою у «політиці інтересів». Австро-угор. «політика захисту інтересів буржуазії та поміщиків» була для нього неприйнятною. Чималий внесок зробив Т. у збагачення укр. юрид. етнографії і дослідження проблем вітчизн. державотворення княжої і козац. доби.

Літ.: Сокуренко В. Г. Дем. учения о гос-ве и праве на Украине во второй пол. XIX в. (М. Драгоманов, С. Подолинский, О. Терлецкий). Л., 1966; Мироненко О. М. Від «праведного автономізму» до виникнення ідеї конст. суду (межа XIX—XX ст.). «Вісник Конст. Суду України», 2001. № 4-6.

О. М. Мироненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази