Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОДИНОКА МАТІР
   

ОДИНОКА МАТІР

— жінка, яка виконує обов'язок догляду за дитиною (дітьми) без допомоги батька дитини. Зміст ознаки виховання та утримання дитини жінкою самостійно (згідно із загальнонормат. розумінням) передбачає тільки умову відсутності безпосеред. участі батька у процесі утримання та виховання дитини (дітей) і незалежно від участі ін. родичів чи близьких жінки та дитини.

Особливість статусу осіб, що належать до категорії О. м., визначається низкою гарантій: право на щорічну відпустку у зручний для них час, підвищені гарантії при прийомі на роботу і звільненні з роботи, пільги при отриманні житла, встановлені д-вою з метою підтримки і захисту О. м.

Зак-вом України О. м. визначається незаміжня жінка, котра має дитину (дітей), якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька дитини або запис про батька дитини проведено у встановленому порядку за вказівкою матері.

Законом України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» (ред. 2001) категорія О. м. не виокремлюється. Суб'єктом отримання держ. допомоги є малозабезпечені сім'ї з дітьми (в т. ч. з усиновленими дітьми та дітьми, які перебувають під опікою чи піклуванням) віком до 16 років (учнів — до 18 років), якщо середньоміс. сукупний доход сім'ї є нижчим від прожиткового мінімуму для сім'ї. О. м. може отримати таку допомогу за наявності середньоміс. сукупного доходу, нижчого від прожиткового мінімуму (ст. 19). Допомога виплачується у розмірі, що дорівнює різниці між встановленим прожитковим мінімумом для сім'ї та її середньоміс. сукупним доходом за попередні 6 календ, місяців, але не менш як 25 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на місяць (Порядок призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми затв. КМ України 27.XIІ 2001). Якщо діти до 18 років навчаються у вищих навч. закладах І—IV рівня акредитації або проф.-тех. навч. закладах, допомога призначається незалежно від розміру одержуваної ними стипендії. Середньоміс. сукупний дохід сім'ї для призначення держ. допомоги сім'ям з дітьми обчислюється згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги (затв. М-вом праці і соціальної політики України, М-вом економіки та з питань європ. інтеграції України, М-вом фінансів України, Держкомстатом України 15.ХІ 2001).

Ст. 184 КЗпП України встановлює для О. м. ряд додаткових гарантій, передбачених для працюючих жінок з дітьми. Напр., роботодавцям забороняється відмовляти таким жінкам у прийнятті на роботу, знижувати зарплату з мотивів, пов'язаних з наявністю дітей (віком до 14 років або дитини-інваліда). При відмові у прийнятті на роботу роботодавці зобов'язані повідомляти причини у письм. формі. Не допускається звільнення такої категорії жінок, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, але з обов'язковим працевлаштуванням. Після закінчення строкового труд, договору власник або уповноважений ним орган зобов'язані працевлаштувати зазнач, жінок, а протягом періоду працевлаштування виплачувати середню зарплату (але не довше 3 місяців з дня закінчення строкового труд, договору).

Зак-вом передбачається також можливість звільнення О. м. з числа випускників вищих навч. закладів, підготовка яких здійснювалася за держ. замовленням, але які мають дитину до 14 років або дитину-інваліда, від обов'язку відпрацювати за місцем призначення не менше 3 років і розірвати укладену про це угоду (п. 9 Порядку працевлаштування випускників вищих навч. закладів, підготовка яких здійснювалася за держ. замовленням, затв. КМ України 22.VIII 1996). Згідно з Законом України «Про відпустки» (1996) О. м. щорічні відпустки надаються у зручний для них час. О. м. користуються правом першочерг. отримання житла, з них не стягується плата за утримання дітей в інтернатних закладах. Локальними нормативними актами або за згодою власника (уповноваженого ним органу) таким категоріям працівників на підприємствах, в установах, організаціях можуть встановлюватися дод. гарантії щодо поліпшення умов праці.

І. П. Лаврінчук.