Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow страш-сюр arrow СТЯГУВАЧ
   

СТЯГУВАЧ

— учасник (одна зі сторін) виконавчого провадження, яким може бути фіз. або юрид. особа, на користь чи в інтересах якої судом або ін. органом (посад, особою) видано виконавчий документ. Прав, статус С. визначається Законом України «Про виконавче провадження» (1999). Згідно з ним у викон. провадженні може бути кілька С, кожний з яких щодо ін. сторони має право брати участь самостійно або доручити її одному зі співучасників. У разі вибуття С. державний виконавець зобов'язаний своєю постановою здійснити заміну його правонаступником, визначеним відповідно до закону. Для правонаступника всі дії, вчинені до його вступу у викон. провадження, обов'язкові тією мірою, якою вони були б обов'язковими для С, котрого він замінив (ст. 11 Закону). С. має право: звертатись із заявою до держ. виконавця про проведення опису майна і накладення на нього арешту (див. Арешт майна) одночасно з винесенням постанови про відкриття викон. провадження; пропонувати звернути стягнення на майно боржника, що знаходиться у ін. осіб, а також на майно та кошти, належні боржникові від ін. осіб; знайомитися з мат-лами викон. провадження, робити з них виписки, знімати копії; подавати дод. мат-ли, заявляти клопотання (напр., про призначення експерта або спеціаліста); брати участь у провадженні викон. дій, давати усні та письмові пояснення у процесі їх провадження; висловлювати свої доводи, міркування з усіх питань, що виникають у ході викон. провадження; заперечувати проти клопотань, доводів та міркувань ін. учасників викон. провадження; заявляти відводи держ. виконавцю, експерту, спеціалісту й перекладачу у випадках, передбачених законом; оскаржувати дії (бездіяльність) держ. виконавця; подавати заяву про видачу дубліката викон. док-та, про поновлення строку пред'явлення викон. док-та до виконання, про відмову від стягнення і повернення викон. док-та; оспорювати належність майна та його оцінку, подавати письм. заперечення проти розрахунку держ. виконавця щодо розподілу коштів між С; звертатися з позовом до юрид. особи, яка зобов'язана провадити стягнення коштів з боржника у разі невиконання рішення з її вини; укладати з боржником мирову угоду тощо (ст. 14, 17, 24, 29, 53, 86). З метою забезпечення провадження викон. дій С. може, за погодженням з держ. виконавцем, внести на депозит, рахунок відповід. відділу державної виконавчої служби певну грош. суму для здійснення необхід. витрат або покриття їх частини. Після завершення викон. дій аванс, внесок повністю повертається С. (ст. 48). С. зобов'язаний з'являтися за викликом держ. виконавця з приводу викон. док-та, що знаходиться у викон. провадженні.

О. С. Врублевський.