Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ф arrow ФІНАНСУВАННЯ
   

ФІНАНСУВАННЯ

- діяльність, пов'язана із забезпеченням грошовими ресурсами соціальних, екон., осв., культур., управлін., оборон, та ін. потреб д-ви, її органів, установ, підприємств, організацій та гр-н. Джерелами Ф. є кошти держ. і місцевих бюджетів, власні кошти підприємств та організацій (самофінансування), кредити (позики) та ін. кошти. До об'єктів Ф. належать бюдж. організації та установи, суб'єкти господарювання, соціальні та екон. (інвестиційні, інноваційні, науково-технічні) програми, а також ін. види сусп. діяльності. Залежно від об'єктів, форм, способів, напрямів та окремих особливостей розрізняють Ф. бюджетне, пряме, спільне, цільове, венчурне, а також Ф. капітальних вкладень. Бюджетне Ф. — це безповоротне надання д-вою бюдж. коштів підприємствам, організаціям та установам для забезпечення їх функціонування. Воно є необхід. засобом Ф. розвитку освіти, науки, культури, охорони здоров'я, а також забезпечення діяльності окремих підприємств, галузей, регіонів, органів держ. влади, збройних сил тощо. Прямим є спосіб Ф., за яким грош. кошти спрямовуються до їх користувача (позичальника) без участі фін. посередників. Основою спільного Ф. є участь кількох суб'єктів (організацій, установ, підприємств, д-ви) у забезпеченні фін. ресурсами одного проекту, програми, об'єкта тощо. При цільовому Ф. грош. ресурси виділяються для досягнення певної мети, вирішення конкр. соціально-екон. проблеми, буд-ва відповідного об'єкта, реалізації певної програми (проекта). Венчурним Ф. є форма Ф. капіталу, пов'язана з підвищеним ризиком (див. Ризики в праві), за якої кредит (позика) надається не під відсотки, а під певну частину приросту капіталу чи під частку акц. капіталу майбутнього підприємства. Змістом Ф. капіталовкладень є надання і витрачання грошових коштів на здійснення цих вкладень (інвестицій), які за своїми джерелами поділяються на централізовані (фінансуються за рахунок коштів, що визначаються у фін. планах і затверджуються у централіз. порядку) і децентралізовані (фінансуються за рахунок коштів, нагромаджених безпосередньо підприємствами та організаціями).

Правове регулювання відносин у сфері Ф. здійснюється на основі відповід. норм Бюдж. кодексу України, Госп. кодексу України, актів зак-ва про підприємництво, підприємства і госп. т-ва, банк, діяльність тощо.

Див. також Дисципліна фінансова, Фінанси, Фінансова система України.

Літ.: Фін. право. X., 1999; Орлюк О. П. Фін. право. К., 2003.

В. П. Нагребельний.