Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow аку-асо arrow АРХІЯ
   

АРХІЯ

(грец.— влада, правління) — організоване і кероване політичною владою сусп-во, яке утв. д-ву. Поняття А. протилежне поняттю анархія (грец. — безвладдя, бездерж. організація сусп. життя). У політ, теорії за допомогою поняття А. визначають якісний етап переходу сусп-ва від природного до соціально-організованого (цивілізованого), в якому виникають такі інститути, як д-ва, політика, влада, право, уряд тощо. У класичній грец. політичній думці (Платон, Арістотель) описувалися і досліджувалися такі державні форми правління, як монархія (єдиноправство), олігархія (влада заможних верств). Водночас термін А. вживається і для визначення певних політ, різновидів правління, які не обов'язково мають держ. оформлення: олігархія (правління певного клану, групи), поліархія (множинна форма правління різних осіб, родин).

Поняття А. є синонімом ін. грец. найменування влади («кратія»). У «Політиці» та

«Афінській подітії» Арістотель, досліджуючи держ. лад афін. демократії, Спарти і ма-кед. монархії, підкреслював, що демократія та олігархія — гол. форми держ. устрою. У сучас. політ, теоріях термін «кратія» використовується у сполученні зі словами, які визначають суб'єкт владного правління, характер держ. влади: аристократія (правління найкращих), тимократія (правління найгірших), демократія (правління народу), плутократія (влада багатіїв), охлократія (влада натовпу), геронтократія (влада старців), теократія (правління церк. верхівки). Сучас. лексикон поповнився такими неологізмами, як технократія (влада тех. фахівців), мілітократія (влада військових), бюрократія (влада чиновників), ідеократія (влада ідеологів), інфократія (влада власників інформації), меритократія (правління достойних), партократія (влада парт, функціонерів) ТОЩО. В. С. Пазенок.