Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow тог-тяж arrow ТРЕТЄ ВІДДІЛЕННЯ
   

ТРЕТЄ ВІДДІЛЕННЯ

Третє відділення власної його імператорської величності канцелярії — орган політ, нагляду, розшуку й управління жандармською поліцією Рос. імперії у 1826—80. Утв. після придушення повстання декабристів (1825) згідно з указом Миколи І від 3(15).VII 1826. Новий орган замінив діючу в 1-й пол. 19 ст. децентралізовану систему політ, розшуку, яка складалася з кількох самост. установ: Комітету найвищої поліції (1805), Комітету охорони заг. безпеки (1807—29), Особливої канцелярії м-ва поліції (з 1810, в 1819—26 — м-ва внутр. справ) та ін. Відділення підпорядковувалося безпосередньо імператору, діяло під його наглядом і контролем. Питання, що належали до компетенції Т. в.: збирання відомостей про осіб, які перебували під наглядом поліції, їх вислання та розміщення; нагляд за місцями ув'язнення держ. злочинців; ухвалення постанов і розпоряджень щодо іноземців, які проживали в Росії, прибували до імперії та виїжджали з неї; збирання інформації про важливі політ, події в країні, реліг. секти тощо. Структурно Т. в. складалося з 5 експедицій: розшуку і проведення слідства щодо політ, злочинців; контролю за реліг. сектами; нагляду за іноземцями; сел. справ; цензури. При Т. в. існували один загальний і два таємні архіви. В них, зокрема, зберігалися найважливіші політ, справи, витяги з перлюстрованих листів, повідомлення закорд. агентури, «Алфавіт осіб політично неблагонадійних», фотографії держ. злочинців і примірники протиуряд. видань.

Очолював відділення головний начальник. Виконавчим органом Т. в. був утворений 1827 Корпус жандармів (від 1874 — Окремий корпус жандармів), підрозділи якого охоплювали всю тер. імперії (див. Жандармерія). Гол. начальник Т. в. був одночасно і шефом жандармів. У своїй діяльності чиновники Т. в. широко застосовували такі форми політ, розшуку, як внутр. агентура, зовн. нагляд, перлюстрація кореспонденції. На 1878 під поліц. наглядом перебувало 2575 осіб. Розгалужена агентурна мережа існувала не тільки на тер. Росії, а й за її межами. Т. в. співробітничало з органами політ, поліції зарубіж. країн, особливо після придушення польс. повстання (1830—31). Ліквідовано указом Олександра II від 6(18).VIII 1880 у зв'язку з реформою органів політ, розшуку. Функції Т. в. було передано департаменту поліції МВС.

Літ.: Лемке М. К. Николаев, жандармы и литература. 1826-1855. СПб., 1909; Обзор деятельности III отделения за 50 лет. 1826—1876. «Вестник Европы», 1917, кн. 3; Кантор Р. М. В погоне за Нечаевым. К характеристике секр. агентуры III отделения на рубеже 70-х годов. М.— Ленинград, 1925; Оржеховский И. В. Самодержавие против рев. России (1826—1880 гг.). М., 1982; Троцкий И. М. 111 отделение при Николае I. Ленинград, 1990; Омельченко I. К. Політ, поліція Рос. імперії і Україна (серед. XIX ст.). К., 1999.

В. М. Чисніков.

 

Схожі за змістом слова та фрази