Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow прен-прис arrow ПРИСКОРЮВАЧІ НА ЗУСТРІЧНИХ ПУЧКАХ
   

ПРИСКОРЮВАЧІ НА ЗУСТРІЧНИХ ПУЧКАХ

— установки, в яких здійснюється зіткнення зустрічних пучків заряджених частинок, прискорених електричним полем до високих енергій (див. Прискорювачі заряджених частинок). Найбільшого поширення набули прискорювачі на електрон-електронних, електрон-позитрон-них та протон-протонних пучках. При використанні звичайних прискорювачів заряджених частинок взаємодію частинок в них вивчають у лабораторній системі відліку, розглядаючи зіткнення прискорених частинок з частинками нерухомої мішені. При цьому, за законом збереження імпульсу, більша частина енергії налітаючої частинки йде на переміщення центра мас системи взаємодіючих частинок, тобто на надання їм кінетичної енергії. При роботі ж на зустрічних пучках центр мас залишається нерухомим, і практично вся енергія частинок іде на ефективну, "корисну" взаємодію, напр. на народження нових елементарних частинок. Для двох однакових частинок з масами спокою m0, одна з яких нерухома в лабораторній системі відліку, а друга налітає на неї з швидкістю, близькою до швидкості світла с, енергія Ецм в системі центра мас ("корисна" енергія) визначається співвідношенням: Е2цм= 2ЕлЕ0, де Ел—енергія рухомої частинки в лабораторній системі, Е0 = m0с2. Розрахунок показує, що, напр., протони з енергією 25 ГеВ при взаємодії з нерухомою мішенню дають ефективну енергію лише бл. 7 ГеВ, тоді як при роботі на зустрічних пучках вона зростає до 50 ГеВ. Осн. елементом П. на з. п. є кільцевий накопичувач —вміщена в магн. поле кільцеподібна вакуумна камера, в якій до процесу співудару відбувається накопичування відповідних заряджених частинок. У накопичувальне кільце надходять попередньо прискорені частинки від синхрофазотронів або лінійних прискорювачів. Залежно від знака електр. заряду частинок, що співударяються, П. на з. п. може мати один (напр., для електронів) або два (напр., для електронів і позитронів) накопичувачі. В сучас. П. на з. п. енергія електронів досягає 20 ГеВ, протонів — 1000 ГеВ. Застосовують при проведенні експериментів з фізики елементарних частинок.

О. Ф. Ліньов.

 

Схожі за змістом слова та фрази