Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ф arrow ФОРМА ПРОЦЕСУАЛЬНА
   

ФОРМА ПРОЦЕСУАЛЬНА

— сукупність правових приписів, що визначають підстави, умови і послідовність здійснення судочинства, інших нормативно передбачених видів провадження та їх докум. оформлення. Спрямована на забезпечення правового режиму діяльності держ. органів, їх посадових осіб, до компетенції яких належить відправлення крим., цив., госп., адм. і конст. судочин ства, здійснення ін. видів провадження, а також участі в них заінтерес. кола осіб.

Ф. п. визначається КПК України, ЦПК України, КУАП України, Госп. кодексом України, Регламентом КС України та ін. нормат.-прав. актами; вона властива як судочинству (провадженню) в цілому, так і його утворюючим стадіям та їхнім складовим — процес, діям. Регламентуючи докум. оформлення судочинства та інших нормативно визначених видів провадження, Ф. п. передбачає прав, порядок винесення рішень про їх порушення (відкриття), спрямування і завершення, складання процес, актів, що відображають перебіг і результати проведених дій, визначає структуру та зміст таких док-тів. Процесуальна форма покликана забезпечувати юрид. доцільність, стабільність судочинства та ін. видів провадження, виступати гарантією захисту прав і свобод їх учасників. її дотримання сприяє всебіч., повному та об'єктивному дослідженню юридично значущих фактів та прийняттю законних і обгрунтованих рішень. Недодержання Ф. п. є підставою для скасування раніше прийнятого рішення (ст. 309 ЦПК, ст. 104 ГПК, ст. 370 КПК) або неприйняття, повернення чи залишення док-та (позовної заяви, скарги, конст. звернення, подання тощо) без розгляду (ст. 121, 207 ЦПК; ст. 63, 81, 97 ГПК; ст. 352 КПК; § 10 Регламенту КС України).

Літ.: Тертишник В. М. Проблеми розвитку процес, форми і гарантій правосуддя. «Право України», 2001, № 1; Тертишник В. М. Крим.-процес, право України. К., 2002; Гевко В. В. Крим.-процес, форма: структура та елементи. «Право України», 2002, № 6; Врублевський О. С. Процес, форма примус, провадження слідчих дій. «Наук, вісник Нац. академії внутр. справ», 2003, № 5.

О. С. Врублевський.

 

Схожі за змістом слова та фрази