Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow опе-орд arrow ОПЕРАЦІЇ МАШИННІ
   

ОПЕРАЦІЇ МАШИННІ

— дії, що їх кодують у вигляді окремих команд, які реалізуються устаткуванням електронної обчислювальної машини. Набір О. м. повинен бути функціонально повним і ефективним. Функціональна повнота передбачає достатність набору операцій для опису алгоритмів, ефективність відображає відповідність цього набору призначенню та вимогам до продуктивності ЕОМ. З набором О. м. пов'язується система команд (що створюють мову машинну), які зумовлюють відповідні дії та визначають адреси операндів. За функціональним призначенням О. м. ділять на арифм. та логічні операції, операції відношення, операції пересилань, переходи, операції введення — виведення, спец. операції. Арифметичні, логічні та операції відношення служать для обчислювання арифм. та логічних виразів. До них належать: додавання, віднімання, множення, ділення та перетворення чисел з однієї системи числення чи форми подання на іншу; кон'юнкція, диз'юнкція, заперечення та зсуви вліво і вправо на задане число розрядів; порівняння ("менше", "більше" тощо). Операції пересилань служать для передавання інформації між процесором та осн. пам'яттю ЕОМ. Переходи служать для керування порядком виконання команд. Вони забезпечують можливість передавання керування будь-якій команді програми ЦОМ, причому таке передавання може відбуватися безумовно чи за значенням деякої умови. Операції введення — виведення служать для передавання інформації між осн. пам'яттю та зовн. пристроями ЕОМ. Спеціальні операції — це вбудовані процедури, які виконуються за підпрограмами (чи мікропрограмами), що зберігаються в пам'яті обчислювальної машини. Вони визначають процедури виконання деяких часто вживаних дій. Прикладом таких операцій може бути обчислювання елементарних функцій, звернення до бібліотеки стандартних підпрограм. Тенденція до підвищення рівня машинної мови, пов'язана з реалізацією алгоритмічних мов, веде як до розширення кількості видів О. м., так і до їх ускладнення. Вибір конкретного складу О. м. визначається класом та призначенням ЕОМ. Літ.: Глушков В. М. Теория алгоритмов. К., 1961: Глушков В. М. [та ін.]. Вычислительные машины с развитыми системами интерпретации. К., 1970: Майоров С. А., Новиков Г. И. Структура электронных вычислительных машин. Л., 1979.

Л. Я. Карпман.

 

Схожі за змістом слова та фрази