Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ
   

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ

(від нім. -дохідний, вигідний, прибутковий) — один з показників ефективності в-ва, діяльності підприємств та організацій, окр. галузей економіки, нар. г-ва країни в цілому, який виражається у відсотках (або відповід. коефіцієнтом) і характеризує рівень віддачі витрат і використання коштів. Екон.-прав, зміст Р. полягає у доцільності функціонування суб'єкта госп. діяльності, реальній віддачі здійснених ним матеріальних витрат і використання коштів, дохідності (прибутковості) цієї діяльності. Протилежне означає збитковість в-ва продукції (виконання робіт, надання послуг), втрату платоспроможності й, як наслідок, банкрутство. Порядок визначення та обчислення Р. регламентується відповід. нормами госп., фін., підприєм., інвест. зак-ва. Загальна Р. суб'єкта господарювання визначається як відношення прибутку до серед, вартості основних фондів і обіг, коштів. В екон. практиці та зак-ві розрізняють Р.: в-ва, капіталу (власного, основного тощо), продукції, окр. виробів (робіт, послуг), продажу, інвестицій, акцій та ін., а також розрахункову (визначається на основі розрахункового прибутку, який залишається у розпоряджанні підприємства після оплати податків, ін. обов'язк. платежів та відсотків за банк, кредит) і базову (Р. попередн. року, що використовується при плануванні прибутку за допомогою аналіт. методу і визначається як відношення базового прибутку з порівняльної або усієї товар, продукції за звіт, період до її повної собівартості). Залежно від поставленої мети можуть прийматися різні вихідні дані та обчислюватись відповідні показники Р. Напр., прибуток може прийматись як балансовий, розрахунковий, від реалізації продукції, від випуску (реалізації) окр. виробів (послуг), а поточні витрати — як повна собівартість, вироб. собівартість, собівартість за мінусом матер. витрат тощо.

Літ.: Економіка підприємства. К., 2001.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази