Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow соц-спер arrow СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ
   

СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

—фізичний метод дослідження хімічного складу речовини, що грунтується на вивченні її спектрів. Залежно від характеру спектрів розрізняють: емісійний С. а., який здійснюють за спектрами випромінювання збуджених атомів, іонів і молекул речовини; аб -сорбційний С. а., виконуваний за їхніми спектрами поглинання електромагн. випромінювань; С. а. за спектрами комбінаційного розсіяння світла, люмінесценції, флуоресценції, рентгенівського проміння тощо. Залежно від об'єктів дослідження розрізняють атомний С. а., що визначає елементний склад речовини за спектрами атомними, і молекулярний С. а., яким досліджують її молекулярний склад за спектрами молекулярними. С. а. поділяють на якісний і кількісний. Якісний грунтується на тому, що кожний елемент в газоподібному стані однозначно визначається певним спектром. Кількісний атомний С. а .грунтується на емпіричній залежності інтенсивності І спектральної лінії від концентрації С елемента в пробі: І = аСb, де а і b — сталі величини, що залежать від умов проведення аналізу та обраної спектральної лінії. В основі кількісного абсорбційного мол. С. а. лежить Бугера — Ламберта — Бера закон, в основі аналізу за спектрами флуоресценції — порівняння світіння розчину досліджуваної речовини з світінням ряду еталонних розчинів і т. п. За засобами реєстрації спектрів, що здійснюються відповідними спектральними приладами, С. а. поділяють на візуальний, фотографічний і фотоелектричний. С. а. визначається високою чутливістю. Так, його абс. чутливість становить 10 -8—10 -9 г, а відносна — 10 -3—10 -6 % від заг. ваги проби. За допомогою С. а. було відкрито елементи гелій, галій, самарій, цезій тощо, причому гелій вперше виявлено на Сонці. Основи С. а. заклали (1859—61) Г. Р. Кірхгоф і Р. Бунзен. Застосовують його в металургії, приладобудуванні, геології, хім. пром-сті тощо.

Літ.: Зайдель А. Н. Основы спек трального анализа. М., 1965.

О. М. Борбат.

 

Схожі за змістом слова та фрази