Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow меро-мец arrow МЕТОД
   

МЕТОД

(грец.— шлях дослідження чи пізнання) — спосіб організації практичного і теор. освоєння дійсності, зумовлений закономірностями розглядуваного об'єкта. З розвитком науки відбувається розвиток і диференціація М., що приводить до виникнення вчення про М.— методології. В наук. М. поєднуються в історично визначеній формі об'єктивні й суб'єктивні моменти людської діяльності. Об'єктивний бік М. становлять пізнані закономірності реального світу, відтворені в найбільш повному і систематизованому вигляді у наук. теоріях. Практичне оволодіння предметом історично передує теорії. З часом безліч разів повторювані практичні дії закріплюються в "відомості як М., засіб досягнення певних результатів. Тому s суб'єктивного боку М. постає як сукупність правил, прийомів пізнання і перетворення дійсності. Спроби абсолютизації суб'єктивних або об'єктивних моментів М. ведуть до інтерпретації М. у дусі суб'єктивного ідеалізму (М. як сума довільно встановлених людським розумом правил), об'єктивного ідеалізму (зведення закономірностей об'єктивного світу до закономірностей пізнання) чи метафізичного матеріалізму (визначення людської діяльності як слідування законам об'єктивної дійсності і відповідно до цього М. як способу абсолютно точного, пасивного копіювання у пізнанні природних процесів, явищ тощо). Тільки поєднання в М. пізнаних, теоретично узагальнених об'єктивних закономірностей з людською цілеспрямованістю робить останній могутнім засобом пізнання й перетворення дійсності. Всезаг. М. пізнання — матеріалістична діалектика, розкриваючи найзаг. закономірності природи, суспільства і мислення, становить єдино правильну філос. основу наук. пізнання. Матеріалістична діалектика як всезаі. М. пізнання реалізується через тісний взаємозв'язок зі спец. методами. Спец. методи в конкретному наук. пошуку виступають як особливі форми осягнення конкретно-наук. закономірностей певної предметної області; філос. М. розкривають глибинну сутність тієї самої предметної області у всезаг. формі законів та категорій розвитку. Визначаючи роль і місце конкретних наук. методів у процесі побудови І розвитку теорій, матеріалістична діалектика усуває їхню однобічність і претензію на абсолютність, встановлюючи межі застосування їх.

Л. В. Озадовська.

 

Схожі за змістом слова та фрази