Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Р-рем arrow РАДА РЕГІОНІВ
   

РАДА РЕГІОНІВ

— консульт.-дорадчий орган, що діяв при Президентові України з 1994 по 2000, для взаем, консультацій і узгодження пропозицій з найважливіших проблем екон. і соціальної сфери у процесі підготовки відповід. рішень. Утв. Президентом України за ініціативою голів обласних, Київ, і Севастопольської міських рад. До Р. р. входили (за посадою) глава Адміністрації Президента України, голова РМ АР Крим, голови обласних, Киш. і Севастопольської міських держ. адміністрацій, а також (за згодою) голова ВР АР Крим, голови обласних та Севастопольської міської рад, керівники всеукр. асоціацій органів місц. самоврядування. Очолював Р. р. Президент України. Співголовою Ради був Голова ВР України (за згодою), а заступником голови — Прем'єр-міністр України. Завданнями Р. р. були: обговорення актуальних питань екон. і соціального життя та вироблення взаємоузгодж. пропозиції з урахуванням інтересів д-ви і регіонів; проведення консультацій щодо поліпшення структури та функціонування системи органів викон. влади з метою вироблення відповід. пропозицій; обговорення проектів законод. актів, актів Президента України стосовно проблем загальнодерж. значення та питань, що зачіпають інтереси регіонів, підготовка узгодж. пропозицій до цих док-тів; вироблення механізмів здійснення загальнодерж. соціально-екон. і гуманітар. політики, реалізації держ. програм з цих питань, які б ураховували специфіку регіонів. Р. р. мала право звертатися до ВР України, КМ України, центр, і місц. органів викон. влади, ВР АР Крим та РМ АР Крим, об'єднань гр-н з пропозиціями щодо діяльності як центральних, так і місц. органів викон. влади, а також залучати до своєї роботи в разі потреби представників центр, органів викон. влади, фахівців і науковців; звертатися до органів викон. влади з питань їх компетенції, одержувати безплатно інформацію для підготовки рекомендацій і пропозицій. Осн. формою діяльності Р. р. були засідання, що проводилися за необхідності, але не рідше одного разу за квартал. У рамках своїх повноважень Р. р. приймала рішення, які підписував Президент України. Рішення Р. р. мали характер рекомендацій і були обов'язковими для розгляду органами викон. влади, яким вони адресувалися, а також органами місц. самоврядування з питань делегованих повноважень органів викон. влади. Діяльність Ради організаційно забезпечувало Управління з питань територій Адміністрації Президента України. Прав, статус Р. р. визначався Положенням про Раду регіонів, затв. Президентом України 4.Х 1994.

О. В. Батанов.

 

Схожі за змістом слова та фрази