Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Р-рем arrow РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
   

РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

- організації, утворені з метою задоволення реліг. потреб гр-н сповідувати і поширювати віру. Діють відповідно до своєї ієрархічної та інституц. структури, обирають, призначають і замінюють персонал згідно зі своїми статутами (положеннями). В Україні порядок утворення Р. о., їхні права та обов'язки регулюються Законом «Про свободу совісті та релігійні організації» (1991). Р. о. є реліг. громади, управляння і центри, монастирі, реліг. братства, місіонерські товариства (місії), духовні навч. заклади, а також об'єднання, Р. о., що мають свої центри (управління). Реліг. громада є місцевою Р. о. віруючих гр-н одного й того самого культу, віросповідання, напряму або течії, які добровільно об'єдналися з метою спільного задоволення реліг. потреб. Д-ва визнає право реліг. громади на її підлеглість у канонічних і орг. питаннях будь-яким діючим в Україні та за її межами реліг. центрам (управлінням) і вільну зміну цієї підлеглості.

Р. о., керівні центри яких містяться за межами України, можуть керуватися у своїй діяльності настановами цих центрів, якщо при цьому не порушується зак-во України. Реліг. управління і центри мають право згідно зі сво-ми зареєстрованими статутами (положеннями) засновувати монастирі, реліг. братства, місіонерські товариства (місії), а також утворювати духовні навч. заклади для підготовки священнослужителів та ін. необхідних їм служителів. Духовні навч. заклади діють на підставі відповід. статутів (положень). Р. о. визнається юрид. особою з моменту реєстрації її статуту (положення), має права та обов'язки відповідно до чинного зак-ва і свого статуту (положення).

В Україні Р. о. відокремлені від д-ви. Д-ва не втручається у здійснювану в межах закону діяльність цих орг-цій, не фінансує жодну з них. Р. о. не виконують держ. функцій, не беруть участі в діяльності політ, партій і не надають політ, партіям фін. підтримки, не висувають кандидатів до органів держ. влади, не ведуть агітації або фінансування виб. кампаній кандидатів до цих органів, хоча кожен священнослужитель як гр-нин України має рівне з усіма ін. гр-нами право на участь у політ, житті. Р. о. мають право брати участь у громад, житті, використовувати (нарівні з громад, орг-ціями) ЗМІ. Д-ва захищає права і законні інтереси Р. о., бере до відома і поважає їхні традиції та внутр. настанови, якщо вони не суперечать чинному зак-ву. Діяльність Р. о. може бути припинено у зв'язку з її реорганізацією (поділом, злиттям, приєднанням) або ліквідацією. Реорганізація або ліквідація Р. о. здійснюється згідно з її власними настановами. В разі порушення Р. о., що є юрид. особою, зак-ва України її діяльність може бути припинено також за рішенням Суду.

Н. П. Гаєва.

 

Схожі за змістом слова та фрази