Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПОХОДЖЕННЯ ДИТИНИ
   

ПОХОДЖЕННЯ ДИТИНИ

- підстава для виникнення прав та обов'язків батьків і дітей. П. д. засвідчується державним органом реєстрації актів цивільного стану (ст. 121 Сімейного кодексу України). Якщо батьки дитини перебувають у шлюбі, П. д. визначається на підставі свідоцтва про шлюб та документа закладу охорони здоров'я про народження дружиною дитини. Дружина і чоловік мають право подати до держ. органу реєстрації актів цив. стану заяву про невизнання чоловіка батьком дитини. В разі штучного запліднення дружини чи імплантації в організм ін. жінки зародка, зачатого подружжям, батьками дитини вважається подружжя. Якщо мати і батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, П. д. від матері визначається на підставі документа закладу охорони здоров'я про народження нею дитини. Походження дитини від батька може визначатися (ст. 125—128 СК): за заявою матері та батька дитини; за заявою чоловіка, який вважає себе батьком дитини (у випадку, якщо мати померла, є недієздатною, позбавлена батьків, прав); за рішенням суду. Позов про визнання батьківства може бути поданий матір'ю, опікуном, піклувальником дитини, особою, яка утримує та виховує дитину, самою дитиною, яка досягла повноліття, а також особою, котра вважає себе батьком дитини. Суд може визнати не тільки батьківство, а й материнство, а також встановлювати факти батьківства чи материнства. Відповідні позови та заяви приймаються судом лише у випадку, коли запис про батька і матір дитини вчинено у Книзі реєстрації народжень відповідно до ст. 135 СК. За цією статтею, якщо мати не перебуває у шлюбі й немає спільної заяви батьків, заяви батька або рішення суду, запис про батька дитини провадиться за прізвищем матері, а ім'я та по батькові дитини записуються за її вказівкою. У разі смерті матері, неможливості встановити місце її проживання запис про матір та батька дитини може бути здійснено за заявою родичів, ін. осіб або уповноваженого представника закладу охорони здоров'я, в якому народилася дитина. Якщо батьки невідомі, цей запис здійснюється за рішенням органу опіки й піклування.

Особа, котра записана батьком дитини, має право оспорювати своє батьківство після народження дитини і до досягнення нею повноліття. Це право мають також спадкоємці цієї особи. Не можуть оспорювати батьківства особи, визнані батьками в суд. порядку, а також особи, які дали згоду на штучне запліднення своєї дружини. Жінка, яка записана або вважає себе матір'ю дитини, може оспорювати своє або чуже материнство, крім випадку штуч. запліднення.

Доказом П. д. від батьків є свідоцтво про народження, видане органом реєстрації актів цив. стану на підставі відповідного запису в Книзі реєстрації народжень. Не посвідчене у встановленому законом порядку П. д. не тягне за собою виникнення взаєм. прав та обов'язків батьків і дітей.

Я. М. Шевченко, П. А. Чеберяк.

 

Схожі за змістом слова та фрази